Aansluiten als organisatie

In deRotterdamseZorg zijn alle zorgsectoren en MBO en HBO-zorgopleidingen van Rotterdam Rijnmond vertegenwoordigd. Als zorg- of onderwijsinstelling aansluiten bij deRotterdamseZorg? Daar zijn we blij mee, want gezamenlijk krijgen we de slagkracht die deze regio nodig heeft.

Die slagkracht is gebaseerd op verplichte inzet op het programma RAAT (Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten), het Regionale Stageconvenant en de regionale Strategische Personeelsplanning. Als jouw organisatie aangesloten is bij een overkoepelende organisatie, is de kans groot dat deze hiermee bekend is. Naast committent op de regionale arbeidsmarktafspraken, verwachten we toetreding tot de netwerken. Voorbeelden zijn Hoofden P&O, Opleidingsmanagers, het netwerk van Werk en Recht en het Communicatienetwerk. Elke aangesloten instelling verbindt zich met een of meerdere arbeidsmarktprojecten zoals deze te zien zijn in het jaarplan.

De kosten voor deelname worden gebaseerd op omzet, aantal medewerkers en de benodigde inzet. De aansluitprocedure begint met een gesprek met de directie van deRotterdamseZorg en daarna een bespreking met het bestuur, dat bestaat uit een delegatie bestuursleden van de nu aangesloten instellingen.

 

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.