dinsdag 12 mei 12.00 uur – 17.30 uur

Lof der verpleegkunst 2020

Doe mee met de Lof der Verpleegkunstprijs 2020.

De stichting Lof der Verpleegkunst zet zich in te laten zien hoe mooi het verpleegkundig
vak is, het beroep zichtbaarder te maken en bij te dragen aan het verminderen van het
dreigende tekort aan verpleegkundigen. De doelstellingen van de stichting zijn:

• Het imago van het beroep van verpleegkundige verbeteren
• Jongeren te motiveren om te kiezen voor dit beroep
• De beroepsidentiteit te versterken

Lof der Verpleegkunstprijs 2020

Om de doelstellingen te helpen bereiken wordt jaarlijks de Lof der Verpleegkunstprijs uitgeloofd.
Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten worden uitgenodigd om een vlog te
maken waarin zij laten zien wat hun vak inhoudt en waarvan de inhoud gericht is op het versterken van
het imago en beroepsidentiteit. In 2020 is het thema Zorgtechnologie binnen de verpleegkunde. In deze flyer lees je hoe je kan mee doen en welke criteria gelden.

Headerphoto: Adobe Stock