Het bureau

Het bureau deRotterdamseZorg faciliteert de werkgevers in deRotterdamseZorg bij het realiseren van arbeidsmarktprojecten. Een lean en mean bureau en eigenaarschap van bestuurders maakt deRotterdamseZorg doelgericht en gedragen. Een netwerkorganisatie waar met steeds wisselende medewerkers uit het netwerk aan de projecten wordt gewerkt.

Fuzzy firm
deRotterdamseZorg is een fuzzy firm, een organisatie met onduidelijke grenzen, waar samenwerken centraal staat. Waar over koepels en organisaties heen in de regio wordt samengewerkt aan arbeidsmarktvraagstukken. Rond specifieke thema's worden projectleiders- en medewerkers uit de deelnemende instellingen met de benodigde kennis en vaardigheden gezocht. Zij worden tijdelijk ingezet waarbij we werken met verschillende contractvormen. Een wendbare organisatie die netwerken bouwt en onderhoudt, die Human Relations heeft met medewerkers, potentiele medewerkers en oud medewerker. Coachend leiderschap & een happiness officer voor medewerkers die naar eigen inzicht en vanuit professionaliteit werken, eigen regie hebben, opdrachten kiezen die goed aansluiten bij hun talent en blijven leren en ontwikkelen. Alle informatie in de cloud, werken waar en wanneer het nodig is met de fiets of de onbemande shuttle naar de netwerkplaats, omdat ontmoeten en verbinden de krachten van samenwerken vormt.

Wat doet het bureau?
Het bureau inventariseert trends en ontwikkelingen en verstrekt arbeidsmarktinformatie, brengt de mensen uit de verschillende organisaties met elkaar in verbinding en organiseert en faciliteert de verschillende netwerken en bijeenkomsten. Op basis van de vragen die er spelen bij de instellingen stelt het bureau het arbeidsmarktprogramma op en geeft terugkoppeling van de behaalde resultaten. Het bureau deRotterdamseZorg vertegenwoordigt de zorgwerkgevers bij gemeente, onderwijs en landelijke arbeidsmarkt activiteiten en vraagt subsidies aan en verantwoordt ze. 

Bureaumedewerkers

Jacqueline Stuurstraat - directeur

Conny Nieuwenhuizen - programmamanager

Margareth Kagie - coördinator projectbureau

Sabine Boudestijn - management assistent

Eric Rook - financieel attaché

Christine Margés - senior communicatieadviseur

Hanneke Peeters -  junior communicatieadviseur 

Arnold Roggeveen - projectleider 

Erwin Korevaar - projectleider 

Roos Stijger - knowmad / projectleider