Kennisdelen

Kennis delen staat centraal bij deRotterdamseZorg. Hoe meer we delen in plaats van ieder voor zich het wiel uitvinden, hoe betere zorg en hoe meer geld en tijd er overblijft voor de mensen om wie het gaat: de cliënten.

Zo worden arbeidsmarktonderzoeken gedeeld, maar ook over andere arbeidsmarktvraagstukken zoals duurzame inzetbaarheid. Er zijn instellingen die al kennis en ervaring hebben over hoe je medewerkers gezond en met plezier aan het werk houdt. Deze kennis wordt belangeloos gedeeld.


Het bureau deRotterdamseZorg brengt de mensen uit de verschillende organisaties met elkaar in verbinding en organiseert en faciliteert de verschillende netwerken en bijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten over algemene en specifieke thema's.

 

 

algemene HR-thema’s

  • HPO-overleggen: zowel voor hoofden P&O van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) als voor hoofden P&O van de VVT is er vier keer per jaar een overleg. Actuele vraagstukken op het gebied van HR binnen de ziekenhuisbranche en VVT-branche staan hier centraal. Verkend wordt welke vraagstukken gezamenlijk door deRotterdamseZorg opgepakt kunnen worden.

 

  • Klankbordgroep bijeenkomsten: twee keer per jaar is er een bijeenkomst voor hoofden P&O van de deelnemende instellingen uit alle branches van deRotterdamseZorg. Hier worden de resultaten van de arbeidsmarktprojecten gepresenteerd en worden arbeidsmarkttrends, knelpunten en behoeftes besproken. Daarnaast biedt het de gelegenheid tot netwerken en het delen van kennis en ervaringen.
     
website2 (1)