Medewerkersdialoog

Bestuurders en zorgmedewerkers gaan met elkaar in gesprek over de veranderingen in de zorg en welke veranderingen dit met zich meebrengt in hun eigen vak en op hun werk. Door de veranderingen in de zorg verwachten bestuurders een andere kennis, andere vaardigheden en ander gedrag van medewerkers.
 
Door met elkaar in dialoog te gaan krijgen medewerkers een beter beeld van wat er van hen wordt verwacht en kunnen zij met bestuurders in gesprek gaat over wat zij daarvoor nodig hebben om als medewerker ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen verlenen. Voor bestuurders is het een essentieel moment van contact met de zorgmedewerkers waardoor zij beter beeld hebben van wat de knelpunten zijn en wat er nodig is om zorg goed en efficiënt te leveren. Als medewerkers beter weten van wat er in de toekomst van hen verwacht wordt kunnen zij zich daarop voorbereiden, meer regie op eigen loopbaan nemen en zich ontwikkelen zodat zij duurzaam inzet baar blijven.

Lees hier meer over de medeweerkersdialoog.