Modelcontracten

Trainingen

De medewerker van de toekomst neemt regie op de eigen loopbaan, zodat hij wendbaar, flexibel, breed inzetbaar is en gemakkelijk van werk naar werk kan bewegen in een wereld waarin er eerder sprake is van werkzekerheid dan baanzekerheid. Vanuit deRotterdamseZorg ondersteunen wij op allerlei manieren de ontwikkeling van de medewerker van de toekomst, onder andere door het onderling uitwisselen en inlenen van medewerkers. Zo maken we gebruik van en behouden we het talent en de kennis en kunde die er is binnen deRotterdamseZorg.

Om deze uitwisseling te vergemakkelijken zijn diverse standaard modellen voor contracten opgesteld. De uiteindelijke inhoud van de modelbrieven en overeenkomsten zal afhankelijk zijn van de afspraken in het individuele geval, sociaal plan of sociaal beleidskader. Ook zal de vorm (overeenkomst of besluit) afhankelijk zijn van de organisatie waar de medewerker in dienst is.

In dit document is te lezen wanneer welk model van toepassing is. Hieronder zijn de diverse modelcontracten te vinden:

Modelconstracten voor een structurele overgang

Modelcontracten voor een tijdelijke overgang

Modelcontracten voor projecten in deRotterdamseZorg

 
De modellen zijn bedoeld als hulpmiddelen; ze hebben geen verplicht karakter en gebruik is voor eigen verantwoordelijkheid. Om het juridischer uit te drukken: Gebruik is voor eigen risico, de makers noch deRotterdamsezorg kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, als gevolg van gebruik van de modellen.