Netwerkbijeenkomsten

Onderdeel van sommige projecten die deRotterdamseZorg op vraag van de bestuurders opzet en uitvoert met behulp van projectleiders uit de deelnemende instellingen, is het organiseren van bijeenkomsten om kennis te delen. En in sommige gevallen leidt een project tot een concreet product waarvan de deelnemende instellingen gebruik kunnen maken.

Het loont om gezamenlijk kennis op te doen over onderwerpen en vraagstukken die bij meerdere instellingen spelen. Op sommige onderwerpen kan je kennis brengen en op andere onderwerpen kan je kennis halen. Daarvoor organiseert deRotterdamseZorg diverse bijeenkomsten voor HR-professionals, maar ook voor leidinggevenden.

Netwerkbijeenkomsten duurzame inzetbaarheid
Door de veranderingen binnen de zorg gaat een groot aantal functies veranderen en worden andere competenties gevraagd. deRotterdamseZorg organiseert elk kwartaal een netwerkbijeenkomst over duurzame inzetbaarheid. We brengen kennis en brengen professionals die met dit thema werken uit de verschillende instellingen met elkaar in gesprek. Kennis delen, ervaringen uitwisselen zorgen voor versterking en zijn een goede basis voor nieuwe gezamenlijke initiatieven.

Netwerkbijeenkomsten Werk&Recht
Op initiatief van de hoofden P&O van de SRZ is medio 2016 een netwerk gestart voor arbeidsjuristen en HR-adviseurs die zich bezighouden met wet en regelgeving en cao vraagstukken. Zij hebben veelal een solistische positie in de eigen organisatie en worden geconfronteerd met veel en complexe zaken. Een mooi voorbeeld van efficiënte inzet van kennis en capaciteit met meer kwaliteit voor iedereen. Samen kom je verder!

Wat brengt het netwerk Werk&Recht de deelnemers?