SectorplanPlus

Wat is SectorplanPlus? 

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.
De subsidie wordt verdeeld via de regionale werkgeversorganisaties. Wij – als deRotterdamseZorg – zijn daarmee projectcoördinator en eerste aanspreekpunt voor jullie als regionale zorgorganisaties

Ga jij opleiden in 2019 en wil je subsidie van SectorplanPlus?

Dan kan je deze alleen aanvragen tussen 1 en 21 december aanstaande. Begin daarom NU met inventariseren van je opleidingsplannen.

Wat zijn jouw opleidingsplannen voor 2019?

  • Ben je van plan nieuwe bbl/duale leerlingen te laten starten in maart of september?
  • Ga je de begeleiders voor leerlingen en stagiaires bijscholen?
  • Of ga je huidige medewerkers een beroepsopleiding aanbieden waardoor zij hoger gekwalificeerd worden?

Wanneer je nog niet in beeld hebt welke opleidingen er in 2019 gaan starten en mogelijk gesubsidieerd kunnen worden, willen we je je er op attenderen hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Want tijdvak 3 komt eraan!

Hoeveel subsidie is beschikbaar?

Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn.

Voor de zorgsector in de regio Rotterdam-Rijnmond is een totaalbedrag van € 21 mln. subsidie beschikbaar. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering.
Welke activiteiten zijn subsidiabel?


Welke activiteiten komen in aanmerking voor SectorplanPlus subsidie? 

A.         Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B.         Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C.        Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
D.        Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
E.         Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

De opleidingstrajecten moeten gericht zijn op zorgprofessionals, werkzaam in het primair proces. Ook is subsidie beschikbaar voor het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders, die de nieuwe instroom adequaat moeten begeleiden.
Zoals elke subsidie bevat de subsidie SectorplanPlus een aantal randvoorwaarden. Informatie hierover is terug te lezen in het programma van eisen op de website.

Houd voor het laatste nieuws en ontwikkelingen onze nieuwsupdates in de gaten.

Opleiden-met-SectorplanPlus