De Carrousel

Wat is de Carrousel?
De Carrousel is een tijdelijke uitwisseling tussen gespecialiseerd personeel (van de SEH, OK en IC) uit verschillende regionale ziekenhuizen. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om - met behoud van de huidige baan en arbeidsvoorwaarden - een aantal maanden bij een collega-ziekenhuis te werken en daar kennis en ervaring op te doen, maar ook om kennis en kunde te delen. In de periode dat jullie collega in het andere ziekenhuis werkt, ontvangen jullie weer een medewerker uit een ander ziekenhuis.

Wat is het doel?

  • zorgprofessionals de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen
  • zorgprofessionals daarmee voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst, waar veerkracht, wendbaarheid en flexibiliteit gevraagd wordt
  • het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers
  • het efficiënt inzetten van capaciteit in onze regio
  • kennis en kunde tussen onze ziekenhuizen onderling nog beter benutten en van elkaar leren 

Wat levert het op?

  • loopbaankansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor zorgprofessionals
  • enthousiaste en gemotiveerde medewerkers
  • kennis en ervaring vanuit een ander ziekenhuis 
  • een investering in zorgprofessionals uit deRotterdamseZorg, in plaats van hoge kosten voor externe inhuur 

Hoe werkt het?

De zorgprofessional kan - bij voldoende motivatie én akkoord van de leidinggevende - zich voor de Carrousel opgeven bij deRotterdamseZorg. Vervolgens matcht het bureau van deRotterdamseZorg alle kandidaten, stelt de kandidaten voor bij de desbetreffende ziekenhuizen en nodigt ze uit voor een gesprek op locatie. Daarna beoordelen de inleners en de kandidaten of de uitwisseling kan gaan plaatsvinden. Het principe van de Carrousel is dus een tweezijdige uitwisseling. De uitwisseling gebeurt met gesloten beurzen. Eventueel is ook het beschikbaar stellen van een werkplek (zonder dat één van de medewerkers de omgekeerde weg bewandeld) een van de mogelijkheden.