Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Arbeidsvoorwaarden

  Praktische zaken

  Welke ziekenhuizen doen er mee?

  Het uitwisselingsprogramma biedt kansen voor medewerkers  en leidinggevenden. Nog niet alle afdelingen en alle ziekenhuizen in de regio nemen deel aan het project. In onderstaand overzicht kun je gemakkelijk terugvinden welke ziekenhuizen en afdelingen er in deze startfase meedoen voor de uitwisselingsronde van 1 oktober 2016. 

  • Erasmus MC: IC en OK
  • Erasmus MC Sophia: OK
  • Havenziekenhuis: IC, OK en SEH
  • IJsselland Ziekenhuis: OK en SEH
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis: IC, OK en SEH
  • Maasstad: OK

  Staat de afdeling van het ziekenhuis waar jij graag naar toe zou willen er niet mee? Leg dit voor aan je leidinggevende,  wellicht dat er een maatwerkafspraak gemaakt kan worden. 

  Hoe vindt een match plaats met een ander ziekenhuis? Vindt er eerst een sollicitatiegesprek plaats?

  Iedere kandidaat die in de carrousel wil stappen kan voor 1 juni 2016 het aanmeldformulier invullen op de website van deRotterdamseZorg. Op dit formulier kun je jouw voorkeuren en leerdoelen aangeven.

  Na aanmelding gaat deRotterdamseZorg matches te maken. Bij een match worden de kandidaten door de te ontvangen afdeling uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit heeft als doel om te onderzoeken of de kandidaat in het team bij elkaar passen en welke zaken geregeld moeten worden voor de daadwerkelijke uitwisseling op 1 oktober.

  Ga ik in het andere ziekenhuis ook bij de ARBO-dienst langs? (mantoux, vaccinatie)

  Dat verschilt per ziekenhuis en per afdeling. Meer informatie hierover is terug te vinden in het overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en afdelingen.

  Is dit een eenmalige uitwisseling of kan ik vaker meedoen?

  Dit hangt sterk af van de mogelijkheden die er voor jou zijn vanuit jouw eigen werkplek. Ga hierover in gesprek met je  leidinggevende en bespreek wat de mogelijkheden voor jou zijn. 

  Na twee maanden vind ik het eigenlijk niet leuk. Kan ik weer terug naar mijn werkgever?

  Wanneer de uitwisseling niet aan de verwachtingen voldoet zal gezamenlijk besproken worden wat de oorzaak hiervan is. Mogelijk kan het probleem opgelost worden waardoor je de periode van uitwisseling alsnog met plezier afrondt. Mochten er zwaarwegende redenen zijn waardoor de uitwisseling toch niet afgemaakt kan worden dan wordt dit in overleg met jou, je eigen leidinggevende en de leidinggevende van het inlenende ziekenhuis besloten. Je blijft gedurende de uitwisseling in dienst van je eigen werkgever en bij het beëindigen van de uitwisseling keer je terug naar je eigen organisatie.  Het betreft een tweezijdige uitwisseling. Op het moment dat jij terugkeert naar je werkgever kan dit ook consequenties hebben voor de collega waarmee jij bent uitgewisseld. 

  Kan ik op vaste dagen blijven werken zoals ik dat nu ook doe?

  Dit project biedt jou de kans om jezelf te ontwikkelen en ervaring op te doen. Op die manier bereid je je voor op de toekomst. We streven naar de best passende match waarbij jouw werktijden worden meegenomen. Omdat we met diverse ziekenhuizen en afdelingen te maken hebben kan van tevoren niet gegarandeerd worden dat je de vaste dagen die je nu werkt kunt vasthouden tijdens de uitwisseling. Het helpt dus om alvast te bedenken of je mogelijkheden hebt om flexibeler ingeroosterd te worden. Zo ja, geef dit duidelijk aan op het aanmeldformulier. Daarmee vergroot je de kans op een match. In het kennismakingsgesprek met de leidinggevende van het andere ziekenhuis kun je vervolgens werkdagen en -tijden afstemmen. 
   

  Wat zijn de werktijden? Zowel doordeweeks en in het weekend? Moet ik ook op feestdagen werken?

  Dat verschilt per ziekenhuis en per afdeling, kijk hiervoor in de catalogus. Veelal geldt dat je pas na een inwerkperiode ingezet wordt om avond- en nachtdiensten te draaien, waardoor je in het begin meer dagdiensten zult draaien. Ook hier helpt het om alvast te bedenken hoe flexibel jij zelf kunt zijn. Zijn er omstandigheden waardoor je (op bepaalde dagen) geen onregelmatige diensten kunt draaien? Geef dit dan duidelijk aan in je aanmeldformulier

  Wie geeft mijn diensten door aan mijn werkgever?

  De nieuwe afdeling geeft jouw gedraaide diensten door aan je eigen werkgever. Deze zal de diensten vervolgens bijhouden in het roosterprogramma dat in jouw ziekenhuis gebruikt wordt. Op basis hiervan wordt je salaris berekend en aan jou uitgekeerd.

  Wat gebeurt er met mijn ORT?

  De diensten die je op de andere afdeling gaat draaien worden doorgegeven aan je eigen werkgever (zie de vorige  vraag). De bijbehorende ORT wordt vervolgens door je eigen werkgever aan jou uitbetaald op dezelfde manier zoals dat nu ook gebeurt. Veelal  geldt dat je pas na een inwerkperiode ingezet wordt op onregelmatige diensten. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor jouw ORT, maar ook voor de inzet van de collega's op je nieuwe afdeling omdat zij de diensten moeten opvangen totdat jij bent ingewerkt. Mocht dit het geval zijn dan kunnen de ziekenhuizen hier voorafgaand aan de uitwisseling maatwerkafspraken over maken (aanvullende afspraken op de uitwisselingsovereenkomst).  

  Ik heb meer uren gewerkt dan was afgesproken. Worden deze uren vergoed? (bijvoorbeeld in geval van personeelstekort)

  Eventuele meeruren worden alleen in overleg met je werkgever gemaakt en zijn dus uitzonderlijk. Indien je werkgever toestemming heeft gegeven voor de meeruren of extra diensten dan zullen deze ook op de gebruikelijke manier worden vergoed, via het reguliere salaris. 

  Hoe ben ik verzekerd (aansprakelijkheid) in het nieuwe ziekenhuis?

  Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in het nieuwe ziekenhuis val je onder de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van dit ziekenhuis. De geldende voorwaarden van deze verzekering zijn dan ook op jou van toepassing.

   

  Ik ga meer reiskosten maken tijdens de uitwisseling. Wie betaalt dat?

  Reiskosten voor woon-werkverkeer of dienstreizen zullen door je eigen werkgever vergoed worden volgens de huidige regelingen. Hierbij geldt dat de locatie van je nieuwe afdeling als standplaats wordt genomen.

  Krijg ik ook een beoordelingsgesprek /evaluatie in het andere ziekenhuis?

  De beoordelingscyclus van je eigen werkplek loopt in principe gewoon door, tenzij hier andere  afspraken over worden gemaakt. Omdat een uitwisselingsperiode een aantal maanden loopt zal je ook tijdens de uitwisseling voortgangsgesprekken voeren met je nieuwe  leidinggevende. Voor de uitwisseling zullen hierover tussen jou en beide leidinggevenden  afspraken worden gemaakt. 

  Kan ik als IC verpleegkundige op de SEH werken? Is deze combinatiefunctie mogelijk?

  Binnen een aantal ziekenhuizen bestaan deze combinatiefuncties. Mocht je hier interesse in hebben, maak ook dit bespreekbaar met je leidinggevende. Op dat moment kan er gekeken worden of de combinatie ook mogelijk is in het ziekenhuis waar jij de voorkeur aan geeft.

  Wat gebeurt er als ik ziek word?

  Ziekte geef je zo snel mogelijk door aan zowel je eigen werkgever als aan het ziekenhuis waarmee de uitwisseling plaatsvindt, volgens de daartoe gebruikelijke regelingen. Mocht je langer dan twee weken ziek zijn dan zullen de beide ziekenhuizen in overleg met elkaar afspraken maken over de verzuimbegeleiding.