Waarschuwingsregister

wsr

Een gezonde arbeidsmarkt houdt ook in dat we goed weten wie voor ons werkt. We moeten te allen tijde zeker zijn dat personeel garant staat voor de beoogde kwaliteit van deRoterdamseZorg. Het waarschuwingsregister biedt zekerheid op dit vlak.

Werknemers die de fout in gaat kunnen na ontslag nu nog in een andere zorginstelling terecht. Vooral in deze krapte is een goede screening snel vergeten. Je instelling bijschrijven in waarschuwingsregister geeft grip op veiligheid in de hele zorgregio. Begeleid deelnemen gebeurt tegen vergoeding en kost gedurende maximaal drie maanden 1-2 uur per week.

Bekijk dit filmpje en neem contact op met Monique Koenders. Zij kan je alles vertellen over hoe de registratie werkt.

Is jouw organisatie lid van het Waarschuwingsregister?

Zorg dat je op de hoogte blijft en lees hier het laatste nieuws.
 
Belangrijk is dat vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen is door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft consequenties voor Stichting RegioPlus en het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Stichting RegioPlus is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ voor het Waarschuwingsregister. Deelnemers van het Waarschuwingsregister zijn verantwoordelijk voor het onderliggende Interne Register.
 
Lees hier alle informatie over de wijzigingen en de maatregelen die Stichting RegioPlus heeft genomen.