Blauwe Maas

 

Beter voorsorteren op je baan in de zorg. Dat is waar het project ‘Blauwe Maas’ voor zorgt, door een oriëntatietraject aan te bieden voor zij-instromers in de Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en GGZ. De vraag van cliënten wordt steeds complexer waardoor ook de vraag naar goed gekwalificeerde hulpverleners toeneemt. Hiervoor biedt Blauwe Maas een antwoord: voldoende mensen die interesse hebben in de zorg- en hulpverlening, binnen boord halen én houden.

Het traject kenmerkt zich door veel persoonlijke aandacht voor de kandidaten. Dat begint al bij de werving en selectie. Nauwkeurig wordt de motivatie meegenomen in de gespreksrondes. Ook de kwaliteiten en sterke punten van de kandidaten worden gemeten in een capaciteitentest. Zo wordt een zo goed mogelijke match met de functie gemaakt. Hiernaast zijn er groepsbijeenkomsten waarin reflectie centraal staat en worden er coachgesprekken aangeboden. Wat betreft opleiding en scholing voorziet het traject in maatwerk. Wat heeft de kandidaat nodig, een vakopleiding of specifieke training? Blauwe Maas zet hoog in op de begeleiding van nieuwe medewerkers en helpt bij hun oriëntatie en loopbaankeuze zodat ze duurzaam kunnen worden opgeleid tot vakbekwaam professional.

6 mei 2019 startte de oriëntatiefase van de nieuwe groep met een tweedaagse training. De deelnemers liepen daarna twee maanden mee bij Pameijer, Enver en Parnassia Groep, begeleid door een coach. Ze sloten af met een reflectieverslag en een presentatie. Het streven is om de groep in het najaar bij een organisatie te kunnen plaatsen.

Dinsdag 3 september 2019 van 15:00-17:00 organiseren we de volgende informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst vertellen je meer over het project ‘Blauwe Maas’ en zullen er aansluitend speeddates plaatsvinden voor wie graag in aanmerking wil komen voor dit oriëntatietraject.

Headerphoto: Pixabay

Bekijk ook

Ik Zorg

IK ZORG

Deze campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) roept iedereen met een zorghart op zich actiever op de zorg te oriënteren …

Flexibilisering Rotterdamse Ziekenhuizen

De ziekenhuizen willen zowel intern als regionaal meer grip op uitstroom. Eén van de aanleidingen is de beweging naar detacheringsbureaus. Zij brengen …