Blauwe Maas

 

Beter voorsorteren op je baan in de zorg. Dat is waar het project ‘Blauwe Maas’ voor zorgt, door een oriëntatietraject aan te bieden voor zij-instromers in de Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg en GGZ. De vraag van cliënten wordt steeds complexer waardoor ook de vraag naar goed gekwalificeerde hulpverleners toeneemt. Hiervoor biedt Blauwe Maas een antwoord: voldoende mensen die interesse hebben in de zorg- en hulpverlening, binnen boord halen én houden.

Ondanks de kansen en mogelijkheden die we hebben kunnen bieden aan nieuwe zorgverleners is er helaas, na evaluatie op het voortraject van de Blauwe Maas, geconstateerd dat de opbrengsten onvoldoende opwegen tegen te inspanningen We hebben moeten concluderen dat er bij organisaties soms nog geen of beperkt beleid is over het vormgeven van werk-leertrajecten voor zij-instromers. Daarnaast komen gemeenschappelijke belangen onvoldoende overeen om de handen opnieuw ineen te slaan en gezamenlijk een voortraject vorm te geven. Om deze redenen is er besloten om de Blauwe Maas definitief te beëindigen. We hopen dat er, wellicht in een later stadium, de samenwerking alsnog opnieuw vormgegeven kan worden.

Headerphoto: Pixabay

Bekijk ook

Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam

WelSlagen

Een kans in de zorg met behoud van uitkering en intensieve begeleiding. Dit plan is tot uitvoering gebracht bij Laurens en 11 deelnemers ontvingen op …

pixabay

Onboarding

Een warm welkom binnen jouw nieuwe organisatie, wie gunt dat zijn nieuwe collega nu niet? Het onboarden van nieuwe collega’s is ontzettend belangrijk …

bron: pixabay BMH

Inzet bachelor medische hulpverlening (BMH)

BMH medewerkers zijn een aanwinst voor elke zorgorganisatie. Dit merken steden als Arnhem, Nijmegen en Utrecht ook. In Rotterdam vielen de eerste erva …