Impulsgeld begeleidingscapaciteit

Binnen zorgorganisaties is het vormgeven van begeleiding op de werkvloer een gedeeld probleem. Dat terwijl de opdracht om meer op te leiden voor zorgorganisaties groeit.

Via deRotterdamseZorg wordt subsidie verstrekt ter stimulering van innovatie op het gebied van begeleidingscapaciteit. Op deze wijze willen we een impuls geven aan het creëren van nieuwe begeleidingsvormen die aantoonbaar bijdragen aan de vergroting van de opleidingscapaciteit, dan wel rendement. Denk daarbij aan Leerunits, ZorgInnovatieCentra, maar bv. ook werkplekleren. Enerzijds een impuls geven aan een initiatief wat op korte termijn opgestart kan worden en versneld tot resultaten lijdt. Anderzijds ook een investering  in een duurzame begeleidingsvorm die voor de langere termijn kan worden ingezet en ook vanuit eigen bronnen gefinancierd kan worden.

12 organisaties doen mee en geven op eigen wijze invulling geven aan deze impuls. De voortgang van de initiatieven zijn transparant en inzichtelijk gemaakt om binnen het netwerk met elkaar te delen en het uitbouwen van (innovatieve) begeleidingsvormen te stimuleren.

Initiatieven van de deelnemende organisaties:


Met ingang van het schooljaar 2021-2022 maakt Argos Zorggroep op de leerafdeling van de woon-zorggroep de Clematis een doorstart naar een zogenaamde Learning Community/ZIC. Leren en begeleiden staan centraal op de woonzorggroep en de zorg aan bewoners wordt volledig door het team studenten (leerlingen en stagiaires) geborgd.
Contact persoon: Iris Theeuwen


Door te starten met leerunits clustert Curamare leerlingen op een aantal plaatsen binnen organisatie én is het mogelijk om de opleidingscapaciteit te vergroten. Leerunits kunnen het komende jaar/komende jaren ontwikkeld worden tot volledige leerafdelingen.
Contact persoon: Lenneke Nienhuis 

Lees het interview.
In februari 2021 start het IJsselland Ziekenhuis met een pilot leerafdeling bij de klinische afdeling orthopedie. Het doel is op een efficiënte en effectieve wijze meer verpleegkundigen op te leiden om zo te voldoen aan de vraag van de toekomst. Daarnaast onderzoeken we of de leerafdeling als een fijne leerplaats wordt ervaren, waar de student meer verantwoordelijkheid krijgt en sneller zelfstandig kan werken. Aan de hand van deze pilot wordt geadviseerd hoe de ideale leerafdeling er voor het IJsselland uitziet.
Contact persoon: Amanda van Herwaarden


Na evaluatie is gebleken dat er binnen Humanitas voldoende kwaliteiten zijn om een PGL-klas verder vorm te geven, echter dienen de werkbegeleiders en opleiders getraind te worden in de principes van ‘Werkplek leren’. Humanitas gaat een toerustingsprogramma starten om werkbegeleiders en opleiders beter toe te rusten in de principes van Werkplek leren. Daarnaast werkt Humanitas aan een plan om PGL in schooljaar 2020/2021 te herstarten.
Contact persoon: William Gomes


Lees het  interview.
Doordat het Erasmus MC voor BMH studenten en studenten van vervolgopleidingen in de acute keten “werkplekleren” in gaat richten, ontstaat een andere manier van begeleiden. Hierdoor wordt meer ruimte gecreëerd voor samenwerkend leren en het leren op de werkplek.
Contact persoon: Natasja Kalkman

 


Lees het  interview.
Door 4e jaars HBO-V studenten op de COVID-afdelingen te plaatsen creëert het Erasmus MC extra stageplaatsen en een passende stage. Deze studenten hebben de minor acute zorg gevolgd en hebben na de stage doorgroeimogelijkheden richting de vervolgopleiding acute zorg.
Contact persoon: Rianne Sell Sintmaartensdijk


Lees het  interview.
Franciscus Gasthuis & Vlietland gaat een leerunit op de SEH realiseren waar meerdere studenten Bachelor Medisch Hulpverlener en leerlingen SEH-verpleegkundigen samenwerkend leren onder supervisie van gediplomeerde SEH-verpleegkundigen en/of bachelor medisch hulpverlener. Het opzetten van een leerunit SEH is een onderdeel om leren en ontwikkelen op de SEH een impuls te geven met het motto ‘anders leren en anders werken op de SEH’. Een docent BMH is wekelijks aanwezig in de praktijk met als doel een betere aansluiting van het onderwijs met de praktijk.
Contact persoon: Marij de Gouw


Laurens wil zij-instromers (niveau 3) naar de zorg leiden. Deze doelgroep heeft meer begeleiding nodig, omdat zij geen ervaring hebben in de zorg en/of wat verder van het arbeidsproces afstaan. Met een voortraject en proefplaatsing wordt de kandidaat de gelegenheid geboden om zich te oriënteren in de zorg. Voor de organisatie is het een mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van de kandidaat.
Contact persoon: Regina Schouten


Lees het interview.
Als onderdeel van de implementatie van de leerunits (waarbij studenten onder begeleiding van verpleegkundigen (een deel van) de afdeling runnen), wil Maasstad de verpleegkundigen die coach worden op de leerunits scholen. Eerder lag de focus binnen het opleiden meer op het begeleiden van de studenten en in mindere mate op coaching van de studenten.
Contact persoon: Eva van der Bijll

Lees het  interview.
Sonneburgh gaat een pilot starten om verpleegkundig dag-, avond- en nachthoofden in te zetten in de rol van werkbegeleider. Deze daghoofden worden 8 uur per week boventallig aan een verpleegkundige in opleiding gekoppeld. Naast het begeleiden van studenten zullen zij ook een bijdrage leveren aan deskundigheidbevordering van de overige studenten/medewerkers op de afdeling.
Contact persoon: Ies Paalvast 


Lees het interview.
Lelie Zorggroep borgt in 2021 de succesvolle pilot leerafdeling waarbij leerlingen de weg vonden naar de combinatie van werken en leren en waar de docent van het opleidingsinstituut Zadkine Gezondheidszorg aanwezig was op de werkvloer. Hierbij wordt de theoretische kennis gelijk toegepast op de werkvloer waardoor de kennistoepassing efficiënter werkt en dit leermodel beter aansluit bij de leerstijl van de studenten.
Contact persoon: Leni Hoogendoorn


De Zellingen start een pilot om ervaren, oudere, werkbegeleiders in te zetten als nestor die waar mogelijk boventallig meeloopt en zich specifiek met de leerlingen (en stagiaires) bezighoudt. Samen met de ontwikkelcoach werken de nestoren aan innovatieve vormen van werkbegeleiding en geven zij het leerklimaat op de afdeling een impuls. Naast het behouden van instroom (niveau 3), geeft dit initiatief de huidige zorgmedewerkers loopbaanmogelijkheden en/of fysieke verlichting.
Contact persoon: Joke van Alten 

 

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

LEREN & ONTWIKKELEN
23 jan 2019

Regionale Stagecoordinatie

Voldoende passende stageplaatsen met een betere kwaliteit. Programma Regionale S …

LEREN & ONTWIKKELEN
23 jan 2019

Werkplekleren

We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een …

MODERN & TOEKOMSTGERICHT
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …

LEREN & ONTWIKKELEN
06 okt 2022

Lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding

Het lerend netwerk Vrijdenken over begeleiding is opgezet door WZW en deRotterda …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.