Personele problematiek op de operatiekamer (OK)

Binnen de OK’s zijn al langere tijd grote personele tekorten. De OK-managers van de Rotterdamse ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om dit vraagstuk gezamenlijk op te pakken door middel van vier projecten.

 1. Regionaal opleiden van OK-personeel

  Om het personeelstekort te verlagen is het noodzakelijk om extra opleidingscapaciteit te creëren. Regionaal opleiden van OK-personeel met alle ziekenhuizen en ZBC’s vergroot de opleidingscapaciteit in de regio. klik hier voor meer informatie over opleiden buiten het ziekenhuis.

 2. Innovatief opleiden van OK-personeel

  Ook door innovatief op te leiden wordt extra opleidingscapaciteit gegenereerd. Door leerlingen op innovatieve wijze deels buiten de OK op te leiden, zijn de leerlingen die naar de OK’s bekwamer en kunnen sneller ingezet worden op de OK.

 3. Regionale uitwisseling van OK-personeel

  Regionale uitwisseling van OK-medewerkers biedt medewerkers afwisseling en diversiteit in werkzaamheden en verdere ontwikkeling binnen hun vak aan. Door regionale uitwisseling van OK-personeel dragen we bij aan vitale, wendbare en goed toegeruste medewerkers die gebruik kunnen maken van elkaars expertise, kennis delen en zorgen voor kruisbestuiving tussen de ziekenhuizen.

 4. Leiderschap en gedrag op de OK

  De cultuur op de OK heeft een stevige invloed op het leer- en opleidingsklimaat en op het behoud van leerlingen en medewerkers. En daarmee op het succes van bovenstaande projecten. In dit project wordt onderzocht welk gedrag van alle betrokken medewerkers helpend en welk gedrag belemmerend werkt wanneer er innovatief en regionaal wordt opgeleid, en medewerkers in andere organisaties kunnen werken. Op basis van deze informatie worden interventies opgezet om helpend en belemmerend gedrag bespreekbaar te maken en verandering te bewerkstelligen.

Headerphoto: Pixabay

Bekijk ook

Blauwe Maas

  Beter voorsorteren op je baan in de zorg. Dat is waar het project ‘Blauwe Maas’ voor zorgt, door een oriëntatietraject aan te bieden voor zij-i …

Flexibilisering Rotterdamse Ziekenhuizen

De ziekenhuizen willen zowel intern als regionaal meer grip op uitstroom. Eén van de aanleidingen is de beweging naar detacheringsbureaus. Zij brengen …

pixabay

Onboarding

Een warm welkom binnen jouw nieuwe organisatie, wie gunt dat zijn nieuwe collega nu niet? Het onboarden van nieuwe collega’s is ontzettend belangrijk …