Personele problematiek op de operatiekamer (OK)

Binnen de OK’s zijn al langere tijd grote personele tekorten. De OK-managers van de Rotterdamse ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om dit vraagstuk gezamenlijk op te pakken door middel van vier projecten.

 1. Regionaal opleiden van OK-personeel

  Om het personeelstekort te verlagen is het noodzakelijk om extra opleidingscapaciteit te creëren. Regionaal opleiden van OK-personeel met alle ziekenhuizen en ZBC’s vergroot de opleidingscapaciteit in de regio. klik hier voor meer informatie over opleiden buiten het ziekenhuis.

 2. Innovatief opleiden van OK-personeel

  Ook door innovatief op te leiden wordt extra opleidingscapaciteit gegenereerd. Door leerlingen op innovatieve wijze deels buiten de OK op te leiden, zijn de leerlingen die naar de OK’s bekwamer en kunnen sneller ingezet worden op de OK.

 3. Regionale uitwisseling van OK-personeel

  Regionale uitwisseling van OK-medewerkers biedt medewerkers afwisseling en diversiteit in werkzaamheden en verdere ontwikkeling binnen hun vak aan. Door regionale uitwisseling van OK-personeel dragen we bij aan vitale, wendbare en goed toegeruste medewerkers die gebruik kunnen maken van elkaars expertise, kennis delen en zorgen voor kruisbestuiving tussen de ziekenhuizen.

 4. Leiderschap en gedrag op de OK

  De cultuur op de OK heeft een stevige invloed op het leer- en opleidingsklimaat en op het behoud van leerlingen en medewerkers. En daarmee op het succes van bovenstaande projecten. In dit project wordt onderzocht welk gedrag van alle betrokken medewerkers helpend en welk gedrag belemmerend werkt wanneer er innovatief en regionaal wordt opgeleid, en medewerkers in andere organisaties kunnen werken. Op basis van deze informatie worden interventies opgezet om helpend en belemmerend gedrag bespreekbaar te maken en verandering te bewerkstelligen.

Headerphoto: Pixabay

Bekijk ook

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat ga je doen? Welke opleiding moet je per sé hebben afgerond? Kan je ook gewoon wat uitproberen? Het …

Unieke Rijnmond Voorwaarden

We gaan de ‘secundaire arbeidsvoorwaarden van deRotterdamseZorg’ bepalen. We doen hiertoe research naar wat de medewerker van de toekomst verwacht. De …