pixabay

Onboarding

Een warm welkom binnen jouw nieuwe organisatie, wie gunt dat zijn nieuwe collega nu niet? Het onboarden van nieuwe collega’s is ontzettend belangrijk zowel voor de collega in kwestie als voor de organisatie. Want het resultaat: blije nieuwe collega’s die sneller ingewerkt zijn en zich gaandeweg ontpoppen tot ware fans van je organisatie! én dat is goed nieuws want: met fans werf je fans!

deRotterdamseZorg is al enige tijd bezig met onboarding. LEF! groep 8 deed onderzoek naar onboarding waarbij de vraag ‘Is onboarding het antwoord?’ centraal stond. In dat onderzoek vind je blijf- en vertrekredenen van medewerkers in de zorg en de effectiviteit en diversiteit in onboardingprogramma’s binnen en buiten de zorg. Als opvolging van het LEF-onderzoek is de projectgroep onboarding gestart waarin regionaal de krachten worden gebundeld.

Het doel:

Nieuwe zorgprofessionals die vanaf januari 2020 in dienst treden dusdanig boeien en binden aan de organisatie/sector dat het uitstroompercentage in de eerste 2 jaar na indiensttreding beweegt naar het streefcijfer van 7,5% en zij sneller ingewerkt zijn binnen de organisatie.

Wat gaat het onboardingsprogramma bieden:

Een Toolbox Onboarding. De toolbox bestaat uit verschillende onderdelen/instrumenten die voor iedere instelling op maat te maken zijn en gericht op het eerste jaar dat de nieuwe collega in dienst is.

Hoe word de toolbox gevuld?

Voorafgaand wordt gestart met een onderzoek binnen de deelnemende organisaties van het projectteam en een analyse in de literatuur. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar het ontwikkelen van de toolbox-onderdelen. Ook wordt er gekeken hoe er een effectmeting gedaan kan worden en hoe deze uitgevoerd kan worden binnen de verschillende organisaties.

Looptijd van het project: april 2019 t/m april 2020.

 

Headerphoto: pixabay

Bekijk ook

Rotterdammers Zorgen voor Elkaar

Daadkracht dat kenmerkt de Rotterdammers vroeger en nu. Mensen die elk, op hun eigen manier, een steentje bijdragen en bouwen aan het Rotterdam van nu …

Word VerN!EUWert

De toenemende zorgvraag, tekorten aan personeel en technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat we op andere, innovatieve manieren moeten kijken naa …

Blauwe Maas

  Beter voorsorteren op je baan in de zorg. Dat is waar het project ‘Blauwe Maas’ voor zorgt, door een oriëntatietraject aan te bieden voor zij-i …