Opleidingsevent2020

Samen leren voor betere zorg
Of je het nou werkplekleren, praktijkgestuurd leren, of leerwerkplaatsen noemt, één ding weten wij zeker: de verschuiving van leren op school naar leren in de praktijk speelt een belangrijke rol bij de opleiding van voldoende én beter gekwalificeerde zorgmedewerkers in de regio. En daar zijn wij als Rotterdamse zorg- en onderwijsinstellingen samen verantwoordelijk voor! Door samen onze schouders eronder te zetten, werken we aan voldoende stageplekken in de regio en ontwikkelen we met elkaar een goede leeromgeving voor studenten en medewerker

Resultaten gedeeld
Daarom werkt deRotterdamseZorg al twee jaar met enthousiaste werkgroepen aan pilots op het gebied van learning communities, leven lang leren, de begeleiding en kwaliteit van stages en nieuwe stagevormen. Tijdens het Opleidingsevent2020 op 19 november 2019 hebben we de nieuwste resultaten en laatste inzichten gedeeld.

Was je er niet bij? Of wil je een presentatie terug zien? Klik dan op één van de infolinks in de interactieve foto.

Headerphoto: Adobe Stock

Bekijk ook

Werkplekleren

We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een professionele leergemeenschap worden, door de hele keten heen. Hierin …