Care to switch – switch to care

Verkorte opleiding hbo verpleegkunde voor zij-instromers en herintreders.

We zien een traditionele manier van opleiden in een enigszins rigide onderwijssysteem. Iedereen heeft hetzelfde (standaard) opleidingstraject te volgen. Dit vormt een grote drempel voor zij-instromers en herintreders. Zij zijn niet meer bereid om een volwaardige opleiding te volgen. Toch is het noodzakelijk om iedereen die de zorg (terug) in wil komen, een passende mogelijkheid te bieden. De lange opleiding en het lage salaris tijdens zijn onaantrekkelijk. Er zijn goede voorbeelden van verkorte opleidingstrajecten. Neem het onderwijs en de gehandicaptenzorg. We willen ons inzetten om het systeem ook anders in te richten.

In samenwerking met het Ikazia Ziekenhuis, Van Weel Bethesda ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Rijndam Revalidatie, het Oogziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Breederode Hogeschool hebben we een  verkorte opleiding hbo verpleegkunde voor zij-instromers en herintreders kunnen realiseren.

Interesse? Bekijk de vacature.

Headerphoto:

Bekijk ook

Ik Zorg

IK ZORG

Deze campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) roept iedereen met een zorghart op zich actiever op de zorg te oriënteren …

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterdam Rijnmond komen we operatieassistenten en anesthesiemedewerkers teko …