Care to switch – switch to care

Een verkort leer/werktraject HBO Verpleegkunde van 2 jaar en 8 maanden voor zij-instromers met een HBO- of WO diploma (verplicht) en aantoonbare werkervaring op minimaal HBO niveau.

Om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen voldoen is het belangrijk om iedereen die de zorg in wil, een passende mogelijkheid te bieden. Ook voor zij-instromers, oftewel carrière switchers. Voor hen vormen het lange opleidingstraject en het lage salaris vaak een drempel. Vernieuwing in het onderwijssysteem is dan ook noodzakelijk. De zorgorganisaties binnen deRotterdamseZorg zetten zich dan ook in om het systeem anders in te richten. Samen met de Breederode Hogeschool startten we in 2020 het project Switch to Care.

Over Switch to Care

We ontwikkelden een verkort leer/werktraject HBO verpleegkunde van 2 jaar en 8 maanden voor zij-instromers met een HBO- of WO diploma (verplicht) en aantoonbare werkervaring op minimaal HBO niveau. Inmiddels volgen de eerste zij-instromers de opleiding en start een nieuwe klas met 20 leerlingen in oktober 2021.

Welke ziekenhuizen en instellingen doen mee?

Maasstad ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis, Ikazia, Van Weel Bethesda, Franciscus Gasthuis& Vlietland, Rijndam Revalidatie, Parnassia Groep

Switch to Care 2021

De 23 deelnemers per oktober, met een leerarbeidsovereenkomst, in dienst bij één van de deelnemende ziekenhuizen of GGZ instelling. Hier zullen ze in 2 jaar en 8 maanden de opleiding voltooien.

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Regie op de regio
03 jul 2019

Word VerN!EUWert

De toenemende zorgvraag, tekorten aan personeel en technologische ontwikkelingen …

Opleiden
23 jan 2019

Werkplekleren

We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een …

Behouden
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …

Regie op de regio
24 jan 2019

ZZP vraagstuk

Toekomstbestendig zijn. Dat willen we als regionale partners in de zorg. Ook in …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.