Care to switch – switch to care

Een verkort leer/werktraject HBO Verpleegkunde van 2 jaar en 8 maanden voor zij-instromers met een HBO- of WO diploma (verplicht) en aantoonbare werkervaring op minimaal HBO niveau.

Om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen voldoen is het belangrijk om iedereen die de zorg in wil, een passende mogelijkheid te bieden. Ook voor zij-instromers, oftewel carrière switchers. Voor hen vormen het lange opleidingstraject en het lage salaris vaak een drempel. Vernieuwing in het onderwijssysteem is dan ook noodzakelijk. De zorgorganisaties binnen deRotterdamseZorg zetten zich dan ook in om het systeem anders in te richten. Samen met de Breederode Hogeschool startten we in 2020 het project Switch to Care. Dit konden we doen met financiering vanuit het Leerwerkakkoord Zorg van de gemeente Rotterdam.

Over Switch to Care

We ontwikkelden een verkort leer/werktraject HBO verpleegkunde van 2 jaar en 8 maanden voor zij-instromers met een HBO- of WO diploma (verplicht) en aantoonbare werkervaring op minimaal HBO niveau. Inmiddels volgen de eerste zij-instromers de opleiding en start een nieuwe klas met 20 leerlingen in oktober 2021.

Welke ziekenhuizen en instellingen doen mee?

Maasstad ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis, Ikazia, Van Weel Bethesda, Franciscus Gasthuis& Vlietland, Rijndam Revalidatie, Parnassia Groep

Switch to Care 2021

De 23 deelnemers zijn per oktober, met een leerarbeidsovereenkomst, in dienst bij één van de deelnemende ziekenhuizen of GGZ instelling. Hier zullen ze in 2 jaar en 8 maanden de opleiding voltooien.

Switch2Care is o.a. tot stand gekomen met financiering vanuit het Leerwerkakkoord van de gemeente Rotterdam. Het Leerwerkakkoord maakte een video over deze unieke opleiding. Hoe de opleiding precies is ingericht en hoe dat in de praktijk uitziet vertellen leerling Lotte en projectleider Miriam Maenhout in deze video.
Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Behouden
23 jan 2019

Unieke Rijnmond Voorwaarden

De ziekenhuizen in de regio Rijnmond onderscheiden zich van andere ziekenhuizen …

Behouden
23 jan 2019

Exit onderzoek

Voldoende zicht op de redenen waarom het personeel vertrekt. Houd de achterdeur …

Opleiden
23 jan 2019

Werkplekleren

We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een …

Behouden
25 mei 2021

Regionaal VAR netwerk Rotterdam – Rijnmond

Verpleegkundigen en verzorgenden behouden voor de zorg door het vergroten van ze …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.