Care to switch – switch to care

Een verkort leer/werktraject HBO Verpleegkunde van 2 jaar en 8 maanden voor zij-instromers met een HBO- of WO diploma (verplicht) en aantoonbare werkervaring op minimaal HBO niveau.

Om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen voldoen is het belangrijk om iedereen die de zorg in wil, een passende mogelijkheid te bieden. Ook voor zij-instromers, oftewel carrière switchers. Voor hen vormen het lange opleidingstraject en het lage salaris vaak een drempel. Vernieuwing in het onderwijssysteem is dan ook noodzakelijk. De zorgorganisaties binnen deRotterdamseZorg zetten zich dan ook in om het systeem anders in te richten. Samen met de Breederode Hogeschool startten we in 2020 het project Switch to Care.

Over Switch to Care

We ontwikkelden een verkort leer/werktraject HBO verpleegkunde van 2 jaar en 8 maanden voor zij-instromers met een HBO- of WO diploma (verplicht) en aantoonbare werkervaring op minimaal HBO niveau. Inmiddels volgen de eerste zij-instromers de opleiding en start een nieuwe klas met 20 leerlingen in oktober 2021.

Welke ziekenhuizen en instellingen doen mee?

Maasstad ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis, Ikazia, Van Weel Bethesda, Franciscus Gasthuis& Vlietland, Rijndam Revalidatie, Parnassia Groep

Switch to Care 2021

Solliciteren kan tot 4 april.
Meer informatie? Lees de brochure.

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Regie op de regio
24 jan 2019

ZZP vraagstuk

Toekomstbestendig zijn. Dat willen we als regionale partners in de zorg. Ook in …

Toeleiden
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat ga je doen? Welke opleiding m …

Opleiden
Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam
12 nov 2019

WelSlagen

Een kans in de zorg met behoud van uitkering en intensieve begeleiding. WelSlage …

Opleiden
23 jan 2019

Regionale Stagecoordinatie

Voldoende passende stageplaatsen met een betere kwaliteit. Programma Regionale S …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.