Care to switch – switch to care

Verkorte HBO-Verpleegkunde opleiding voor zij-instromers.

Snel HBO verpleegkundigen in dienst? Dan zijn de carrière switchers van Switch to Care wat voor jouw organisatie. Zij hebben eerder al een HBO opleiding afgerond, hebben werkervaring op een ander gebied, zijn goed voorbereid en enorm gemotiveerd waardoor het opleiden sneller gaat.

In een gezamenlijk regionaal ontwikkeld verkort leerwerktraject worden zij, na een gedegen selectieprocedure en voorbereidende fase van 2 maanden, in 2 jaar en 6 maanden opgeleid. Tijdens dit traject gaan de deelnemers direct aan de slag terwijl, ze één dag in de week onderwijs volgen. Doe mee en leid ze op!

Wat is het?

Krapte op de arbeidsmarkt vraagt om slimme oplossingen. Zorg- en onderwijsinstellingen ontwikkelden een nieuwe verkorte opleiding HBO Verpleegkunde speciaal voor zij-instromers, ofwel carrière switchers. Zij-instromers zijn intrinsiek gemotiveerd en hebben vaak bredere, eerder verworven competenties waardoor het opleiden sneller gaat en zij dus eerder inzetbaar zijn. Uniek is het voortraject van Switch to Care waarbij kandidaten gedurende 2 maanden in de avonduren alvast twee modules van de opleiding volgen, inclusief stagedagen en coachgesprekken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elk najaar start een nieuwe ronde van het Switch to Care programma met ongeveer 20 deelnemers. deRotterdamseZorg doet een inventarisatie bij de deelnemende organisaties van het aantal beschikbare plekken.

Het projectteam, bestaande uit de HR- en opleidingsfunctionarissen van de deelnemende organisaties, gaat gezamenlijk aan de slag met de regionale selectieprocedure.

Na een positieve voorbereidende fase komt de zij-instromer voor 32 uur per week in dienst, inclusief één opleidingsdag per week, en volgt de opleiding bij de Breederode Hogeschool.

Switch to Care 2022

De nieuwe klas Switch to Care is in mei 2022 begonnen.  Alle aanvullende informatie over switch to care en over de selectieprocedure is te vinden op ontdekderotterdamsezorg.nl/switch-to-care.

Switch to Care is o.a. tot stand gekomen met financiering vanuit het Leerwerkakkoord van de gemeente Rotterdam. Het Leerwerkakkoord maakte een video over deze unieke opleiding. Hoe de opleiding precies is ingericht en hoe dat in de praktijk uitziet vertellen leerling Lotte en projectleider Miriam Maenhout in deze video.

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

MODERN WERKEN EN BEHOUDEN
23 jan 2019

Operatie Bezetting OK

Personele problematiek op de operatiekamer (OK) In de operatiekamers van Rotterd …

LEREN & ONTWIKKELEN
23 jan 2019

Regionale Stagecoordinatie

Voldoende passende stageplaatsen met een betere kwaliteit. Programma Regionale S …

VERANDEREN & VERNIEUWEN
15 mei 2023

Lerend netwerk Digivaardig in de Zorg

Om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen voldoen speelt, naast voldoende ge …

WERVEN & TOELEIDEN
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …