Care to switch – switch to care

Verkorte opleiding hbo verpleegkunde voor zij-instromers en herintreders.

We zien een traditionele manier van opleiden in een enigszins rigide onderwijssysteem. Iedereen heeft hetzelfde (standaard) opleidingstraject te volgen. Dit vormt een grote drempel voor zij-instromers en herintreders. Zij zijn niet meer bereid om een volwaardige opleiding te volgen. Toch is het noodzakelijk om iedereen die de zorg (terug) in wil komen, een passende mogelijkheid te bieden. De lange opleiding en het lage salaris tijdens zijn onaantrekkelijk. Er zijn goede voorbeelden van verkorte opleidingstrajecten. Neem het onderwijs en de gehandicaptenzorg. We willen ons inzetten om het systeem ook anders in te richten.

In samenwerking met het Ikazia Ziekenhuis, Van Weel Bethesda ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Rijndam Revalidatie, het Oogziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Breederode Hogeschool hebben we een  verkorte opleiding hbo verpleegkunde voor zij-instromers en herintreders kunnen realiseren.

Interesse? Bekijk de vacature.

Headerphoto:

Bekijk ook

Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam

WelSlagen

Een kans in de zorg met behoud van uitkering en intensieve begeleiding. Dit plan is tot uitvoering gebracht bij Laurens en 18 deelnemers ontvingen op …

ZZP vraagstuk

Toekomstbestendig zijn. Dat willen we als regionale partners in de zorg. Ook in de samenwerking met zzp-ers is dit hard nodig. De kwaliteit, de arbeid …