Opleiden

Snel deskundig door blijvend, lerend werken

 Snel deskundig door blijvend, lerend werken

In de regio wordt zorgpersoneel opgeleid, juist op de plekken waar structureel tekorten zijn, zoals in de acute keten en het OK-complex. De begeleiding van nieuwkomers is in alle zorgsectoren één van de belangrijkste knelpunten bij het terugdringen van de tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom zetten we óók stevig in op het verbeteren van de begeleidingscapaciteit.

© foto van Hogeschool Rotterdam

 

PRODUCTEN

Opleiden

Vernieuwend werken

Zorgmedewerkers leren en laten ervaren hoe ze ideeën kunnen opdoen en uitvoeren …

Opleiden

Kwaliteitsstandaard voor beroepspraktijkvorming

Mede door de bezuinigen in de zorg is de kwaliteit van de begeleiding in de bero …

Opleiden

Stagemonitor

Samen zorgt deze regio voor genoeg goede stagiaires en stageplaatsen. Dat regele …

Behouden

Projectmatig Creëren

De basistraining bestaat uit twee achtereenvolgende trainingsdagen waarbij de me …

In ontwikkeling

Opleiden

Impulsgeld begeleidingscapaciteit

Binnen zorgorganisaties is het vormgeven van begeleiding op de werkvloer een ged …

Opleiden
Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam

WelSlagen

Een kans in de zorg met behoud van uitkering en intensieve begeleiding. WelSlage …

Opleiden
bron: pixabay BMH

Inzet bachelor medische hulpverlening (BMH)

Succesvolle inzet in de Rotterdamse regio BMH medewerkers zijn een aanwinst voor …

Opleiden

Werkplekleren

We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een …

Opleiden

Regionale Stagecoordinatie

Voldoende passende stageplaatsen met een betere kwaliteit. Programma Regionale S …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.