Regionale Stagecoördinatie

IMG-20180625-WA0007

Programma Regionale Stagecoördinatie

Rotterdam Rijnmond wil dat haar inwoners op voldoende kundig zorgpersoneel kan rekenen, nu en in de toekomst. Dit bereiken we alleen als de verschillende onderwijsinstellingen tijdig, voldoende mensen opleiden. De stages moeten daarbij van goede kwaliteit zijn, want dit trekt nieuwe mensen aan én behoudt de leerlingen die net voor de zorg gekozen hebben. De zorgstages niet lokaal,maar regionaal organiseren zien we als één van de oplossingen. We noemen dit Regionale Stagecoördinatie. We kijken naar de zorgvraag en stemmen daar het benodigde aantal studenten op af. We verwachten van de samenwerking dat we gezamenlijk resultaten vergroten ten aanzien van volume, kwaliteit en de bijdrage van de instellingen. De regionale samenwerking is omgezet in een convenant. Om deze afspraken daadwerkelijk te realiseren zijn er vier verschillendedeelprojecten opgestart om de knelpunten in de praktijk op te lossen.

Programma

Het programma Regionale Stagecoördinatie richt zich op de processen, de kwaliteit en de kwantiteit van stages voor de opleidingen VIG (MZ), MBO V en HBO V. Dat doen we met elkaar: met de onderwijsinstellingen, met mensen in zorgorganisaties die verstand hebben van opleiden en stages én met studenten. Ons gezamenlijke doel is voldoende passende stageplaatsen en een beterekwaliteit van de stageplaatsen.

Deelprojecten

  • Kwaliteit vd stages: Gezamenlijk de kwaliteitsnorm vaststellen en naar een hoger niveau te tillen. Dit door inzicht te vergroten in de huidige kwaliteit van stages en door een instrument te ontwikkelen om dit duurzaam te meten.
  • Begeleidingscapaciteit: Meer begeleidingscapaciteit organiseren of innoveren zodat er meer stageplekken beschikbaar zijn.
  • Processen onderwijs: De stageprocessen vanuit onderwijs optimaliseren.
  • Monitoringsplatform: Een regionaal monitoringsplatform dat ook intern ingezet kan worden voor het faciliteren van het interne stageproces en de matching met onderwijs.