Zorgpact

zorgpact (1)

Alle veranderingen in zorg en welzijn vragen om andere, nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Het Zorgpact stimuleert samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten, zodat er een gezamenlijke aanpak komt voor de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Vragen over Zorpact? neem contact op met Fabian Lionaar, projectmanager Zorpact Rotterdam.

Wat doet zorgpact Rotterdam?

Het centrale thema waar Zorgpact Rotterdam nu aan werkt is de Regionaal Strategische Personeelsplanning (rSPP): In dialoog met zorg- en welzijnsinstellingen, zorg- en welzijnsonderwijs en de gemeente Rotterdam is een dynamische regionale strategische personeelsplanning (rSPP) ontwikkeld. Er is gekozen voor het duurzame model van Prismant waarbij de toekomstige zorgvraag het uitgangspunt is. Door dit instrument kan structureel en gezamenlijk (ook anticyclisch) geanticipeerd wordt op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
RSPP geeft inzicht in het overschot of het tekort van generieke zorg functies m.b.t. type en niveau. Daarnaast zijn de uitkomsten input voor het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten RAAT + DAAD.

Overige thema’s van zorgpact Rotterdam

  • Werkplek leren: het ontwikkelen, uitproberen in de praktijk en verbreden naar andere instellingen van innovatief onderwijs en werken, waar studenten en zorgprofessionals met en van elkaar leren. Er wordt gezamenlijk vorm gegeven aan de afdeling.
  • Een Leven Lang Leren (en Ontwikkelen): inzicht geven van kenmerken, effecten en randvoorwaarden van leven lang leren.  Bekijk hier de best practices!
  • MBO-2: het curriculum van de opleiding mbo-niveau 2 Dienstverlening en Zorg wordt verrijkt met “De Rotterdamse Plus”. Extra kennis, vaardigheden en competenties worden aangedragen. “De Rotterdamse Plus” wordt door de onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk ontwikkeld.
  • Zorg & Technologie: bevorderen van bewustwording, acceptatie en adaptatie van technologische oplossingen in de zorg.
     

Ondertekening van Zorgpact Rotterdam

RKeus_20170126_18559 (1)