Extra handen voor de zorg

In korte tijd zijn er in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de Coronacrisis willen helpen in de zorg. Hoe mooi is dat?
Om dit zo effectief mogelijk te organiseren heeft een aantal partijen afgesproken om de krachten te bundelen. Daaruit ontstond het landelijke
platform extrahandenvoordezorg.nl, een breed niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, stichting Extra ZorgSamen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als een van de regionale contactpunten inventariseert deRotterdamseZorg vraag en aanbod en koppelt deze versneld aan elkaar.

Samenwerken voor de beste zorg

Zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis extra medewerkers kunnen gebruiken, kunnen terecht op extrahandenvoordezorg.nl. deRotterdamseZorg haalt bij de regionale zorgorganisaties op welke tijdelijke capaciteit zij precies nodig hebben, en aan welke kwaliteitseisen deze moet voldoen. De vraag van de organisatie matchen wij vervolgens met de profielen van de vrijwillige zorgprofessionals. Zo werken we effectief samen aan de bestrijding van het coronavirus.

 

Goed om te weten

  • Het landelijke platform extrahandenvoordezorg.nl richt zich op de inzet van (oud)zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en (para)medici. Heb je geen ervaring en/of opleiding in de zorg, maar wil toch graag bijspringen? Ook daar zijn we heel blij mee. Meld je aan via de actie ‘ready2help’ van het Rode Kruis.
  • Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie – minder dan twee jaar – verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort.
  • Bij het matchen van zorgpersoneel letten we uiteraard op opleidingsniveau en ervaring, maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen.

Aangemeld
1750
Inzetbaar
1428
Gevraagd
400
Matches
151