Werven & toeleiden

Op zoek naar duurzame matches

Nieuwe aanwas is nog steeds van cruciaal belang voor de zorg. Daarom hebben we ook activiteiten die gericht zijn op het werven en toeleiden van toekomstig zorgprofessionals. Kansrijk is daarbij het sleutelwoord. We gaan zorgvuldig om met de tijd en energie die is er is. We focussen op zij-instroom, geven eerlijke informatie over het werken in de zorg en voeren een gezamenlijk selectieproces rondom OK-personeel zodat een kansrijke match ontstaat tussen ziekenhuis en kandidaat.

PRODUCTEN

WERVEN & TOELEIDEN
Ontdek de Rotterdamse Zorg

ontdekderotterdamsezorg.nl

Iedereen die in de zorg en welzijn in de regio wil komen werken willen we duidel …

WERVEN & TOELEIDEN

Ontdekdezorg week

Potentiële medewerkers enthousiasmeren voor een baan in zorg en welzijn doen we …

WERVEN & TOELEIDEN

Lespakketten

In regio Rijnmond mogen alle scholen in het voortgezet onderwijs een prachtig le …

In ontwikkeling

WERVEN & TOELEIDEN

Regionaal Opleiden OK

De ziekenhuizen in de regio werven, selecteren en leiden operatieassistenten en …

WERVEN & TOELEIDEN
Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam

WelSlagen

Een kans in de zorg met behoud van uitkering en intensieve begeleiding. WelSlage …

WERVEN & TOELEIDEN

Care to switch – switch to care

Verkorte HBO-Verpleegkunde opleiding voor zij-instromers. Snel HBO verpleegkundi …

MODERN & TOEKOMSTGERICHT

Unieke Rijnmond Voorwaarden

De ziekenhuizen in de regio Rijnmond onderscheiden zich van andere ziekenhuizen …

WERVEN & TOELEIDEN

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat kan je doen? Welke opleiding …

WERVEN & TOELEIDEN
Ik Zorg

IK ZORG

Deze campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) roe …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.