Arbeidsmarktinformatie

De arbeidsmarkt in balans brengen is weten wat er speelt
Arbeidsmarktinformatie

Om de arbeidsmarkt in balans te kunnen brengen is het belangrijk om te weten wat er speelt, nu en in de toekomst. Bureau deRotterdamseZorg bewaakt het overzicht in de regio, volgt de trends en maakt analyses. We maken ze voor onze deelnemers inzichtelijk zodat zij hun beleid hier op aan kunnen passen. Hieronder vind je diverse producten en publicaties die deelnemers hierbij helpen.

PRODUCTEN

ARBEIDSMARKTINFORMATIE
Dashboard arbeidsmarkt in beeld

Dashboard arbeidsmarkt in beeld

In het dashboard arbeidsmarkt in beeld krijg je inzicht in de regionale arbeidsm …

ARBEIDSMARKTINFORMATIE
Regionale strategische personeelsplanning

Regionale Strategische Personeelsplanning

Een berekenings- en anticipeermethode, die de regio verbindt. Vanuit een gezamen …

ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Werkdelerschap

Maak gebruik van onze kennis en expertise en ons grote netwerk! De ambities binn …