Over ons

deRotterdamseZorg is het samenwerkingsverband van 41 zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Rijnmond. Samen met de gemeente Rotterdam en andere (innovatieve) stakeholders werken we aan een gezonde arbeidsmarkt zorg- en welzijn in de regio. Wij onderzoeken de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, duiden de trends en brengen de knelpunten in beeld. We initiëren en begeleiden regionale projecten die door de organisaties in gezamenlijkheid worden uitgevoerd, altijd met als doel om de arbeidsmarkt zorg- en welzijn te versterken (missie). 

De sector Zorg en Welzijn heeft, net als veel andere sectoren, te maken met personeelstekorten. Daarbij komt dat de zorgvraag de komende jaren stijgt. Om iedereen tijdig goede zorg te leveren zijn voldoende gekwalificeerde zorgprofessionals nodig. In de regio Rotterdam Rijnmond zien we dit als een gezamenlijke missie van zorg- en onderwijsorganisaties. Want willen we in de toekomst de zorg leveren die voor iedereen nodig is, dan is duurzame verandering noodzakelijk. Samen werken we aan de transitie van zorg en welzijn. Het werk moet zo georganiseerd worden dat aan de groeiende zorgvraag voldaan kan blijven worden. Eén formule bestaat niet. Maar samen experimenteren we, leren we van en met elkaar, en vinden we slimme oplossingen. 

Het bureau van deRotterdamseZorg is de motor van deRotterdamseZorg. Het bureau doet arbeidsmarktonderzoek, geeft duiding en agendeert. Daarnaast organiseren we samenwerking middels onze vele netwerken. Organisaties in het samenwerkingsverband worden gesteund bij het realiseren van projecten en activiteiten. Ook ontsluiten we de resultaten. Daarnaast helpen we de organisaties bij de transitie die noodzakelijk is. Met onze energie, creatieve blik en lef dagen we hen uit anders te kijken naar werken en leren in Zorg & Welzijn.   

In Nederland zijn er nog 12 regionale werkgeversorganisaties die vanuit het landelijke RegioPlus de regionale zorgarbeidsmarkt in balans brengen, ieder met een eigen visie en op zijn eigen manier, zodat elke Nederlander uiteindelijk kan rekenen op zorg op het moment dat hij dat nodig heeft.  

Werken bij bureau deRotterdamseZorg
Wil jij meewerken aan deze missie? Bekijk onze openstaande vacatures.

Bureaumedewerkers

Het bureau bestaat uit diverse professionals en een grote groep stakeholders. We zijn ambitieus, werken hard voor onze gezamenlijke missie en vinden het belangrijk om met elkaar te kunnen lachen. We hebben een inspirerende werkplek in een modern kantoor aan de ring van Rotterdam met prachtig uitzicht over de skyline.  

Sandra Roso Sanchez

Directeur

Sandra Roso Sanchez

Directeur

Arnold Roggeveen

Manager Producten & Diensten en Bedrijfsvoering

Arnold Roggeveen

Manager Producten & Diensten en Bedrijfsvoering
Mijn missie is meer impact met de producten en diensten die we samen al ontwikkeld hebben

Margareth Kagie

Coördinator Projectbureau

Margareth Kagie

Coördinator Projectbureau

Marlies van Vianen

Programmamanager

Marlies van Vianen

Programmamanager
“Mijn missie is samen op het goede moment de goede stap zetten in de goede richting, zodat we met elkaar een grotere beweging creëren."

Anna Hoogmoed

Programmamanager

Anna Hoogmoed

Programmamanager
"Mijn missie is te zorgen dat de zorg een fijne plek is om te leren en te werken. Dit betekent investeren in ontwikkelen van medewerkers én studenten."

Robert Vossen

Programmamanager

Robert Vossen

Programmamanager
Ik streef naar de juiste balans tussen medewerkers in loondienstverband aangevuld met een interne -en regionale flexibele schil.

Carolien Hoogstede

Programmamanager

Carolien Hoogstede

Programmamanager
"Mijn missie is om organisaties en mensen met elkaar te verbinden om samen te werken aan de oplossingen voor nu en in de toekomst."

Silvana Heuvelink

Communicatiemedewerker

Silvana Heuvelink

Communicatiemedewerker
"Met creatieve en inspirerende communicatiemiddelen professionals bereiken"

Mieke van Dijke

Management assistent

Mieke van Dijke

Management assistent
"Mijn missie is om collega’s zo veel en zo goed mogelijk te ondersteunen zodat zij zich volledig kunnen focussen op de grote vraagstukken."

Aart Lodder

Beleidsadviseur arbeidsmarktonderzoek

Aart Lodder

Beleidsadviseur arbeidsmarktonderzoek
Mijn missie is om met arbeidsmarktinformatie inzicht te geven in trends & ontwikkelingen en mee te denken bij toekomstscenario’s voor een duurzame arbeidsmarkt.

De bestuursleden

Sandra Roso Sanchez

Directeur

Sandra Roso Sanchez

Directeur

Niels Honig

Voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland

Niels Honig

Voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland

Bas Molijn

Bestuurder bij Antes

Bas Molijn

Bestuurder bij Antes

Sarah Wilton Wel-

Bestuurder Hogeschool Rotterdam

Sarah Wilton Wel-

Bestuurder Hogeschool Rotterdam

Frida van der Sloot

Bestuurder bij De Zellingen

Frida van der Sloot

Bestuurder bij De Zellingen

Ron Kooren

Voorzitter college van bestuur Albeda

Ron Kooren

Voorzitter college van bestuur Albeda

Esther Reinhard

Bestuurder Enver

Esther Reinhard

Bestuurder Enver

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur Laurens

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur Laurens

Albert van Wijk

Raad van Bestuur IJsselland

Albert van Wijk

Raad van Bestuur IJsselland

Arend Vreugdenhil

Bestuurder bij Pameijer

Arend Vreugdenhil

Bestuurder bij Pameijer

Marloes de Vries

Lid College van bestuur ROC Zadkine

Marloes de Vries

Lid College van bestuur ROC Zadkine

Onze producten en diensten

Vanuit onze jarenlange samenwerking met zorg- en onderwijsinstellingen in deRotterdamseZorg hebben we producten en diensten ontwikkeld die voor onze leden beschikbaar zijn. Een overzicht staat op onze website.  

Onze methodieken

deRotterdamseZorg heeft diverse methodieken in huis om zorgorganisaties te helpen in de transitie van zorg. Op alle ontwikkelde methodieken wordt gewerkt met een “Train de trainer” principe, waarbij de betreffende organisaties gereedschap wordt geboden om het verder binnen de eigen organisatie op te pakken en voort te zetten. 

deRotterdamseZorg zet dagelijks methodieken in voor:  

Netwerkbegeleiding 
De programma- en projectmanagers van bureau deRotterdamseZorg hebben als doel om de verbinding onderling en in netwerken te verstevigen. Elk netwerk heeft een duidelijke gezamenlijke ambitie die past bij de opgave die voor hen ligt. We versterken onderlinge samenwerking o.a. door cyclisch evalueren en bijstellen.  

Project- en programmamanagement 
Project en -werkgroepen worden gevormd met medewerkers vanuit deelnemende organisaties en begeleid door een project- of programmamanager vanuit bureau deRotterdamseZorg, van opstart tot borging.  

Lerende netwerken 
In actiegerichte lerende netwerken zorgorganisaties met een gedeeld arbeidsmarktvraagstuk met elkaar de uitdaging aan. In een reeks van minimaal 6 sessies gaan de organisaties gezamenlijk opzoek naar oplossingen door met elkaar te leren, te creëren, te delen en vermenigvuldigen. Daarnaast doen de deelnemers ervaring op met een concreet veranderproces, wat ook op andere vraagstukken toegepast kan worden, zodat er slagkracht ontstaat op organisatieniveau.   

Interne netwerken

 • Directeuren   
 • HPO SRZ  
 • HPO GGJ  
 • HPO VVT  
 • Directeuren Onderwijs  
 • Opleidingsmanagers  
 • OK-managers  
 • Werk & Recht  
 • Matchtafels  
 • VV(P)AR netwerk  
 • Communicatie adviseurs  

Externe netwerken

Bureau deRotterdamseZorg houdt aansluiting bij de netwerken waar de inhoud van zorg wordt bepaald (SRZ, Conforte, RONAZ, ROAZ, Keten kwetsbare ouderen 010 etc.). Hier monitoren we de ontwikkeling van netwerkzorg en vertalen wij arbeidsmarktvraagstukken naar passende programma’s. In een tweetal netwerken nemen wij een actieve rol in, zoals in Transitie 010 en Coalitie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. (De Coalitie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is het Rijnmondse bestuurlijk samenwerkingsverband tussen verschillende partijen waaronder zorg en welzijnsorganisaties, de gemeente Rotterdam en de zorgverzekeraar om gezamenlijk te werken aan het reviseren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.)