Over ons

Als we niets doen dan komen we in volgend jaar 1269 zorgmedewerkers in de regio tekort. Om iedereen straks tijdig goede zorg te leveren zijn voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers nodig. In de regio Rotterdam Rijnmond zien we dat als een gezamenlijk missie van zorg- en onderwijsinstellingen. Samen pakken we de tekorten op de arbeidsmarkt Zorg en welzijn aan.

deRotterdamseZorg is het samenwerkingsverband van 36 zorg- en onderwijsorganisaties die in de regio Rotterdam Rijnmond samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt Zorg en welzijn. Dat vraagt investeren in het enthousiasmeren, opleiden en behouden van medewerkers. De belemmeringen pakken we aan met innovatieve projecten en activiteiten waarmee we uiteindelijk voor zorgen dat er voldoende opgeleid zorgpersoneel is in de regio, nu, straks en in de toekomst. Deze projecten en activiteiten zijn gericht op de arbeidsmarktthema’s toeleiden, opleiden en behouden.

Het bureau deRotterdamseZorg faciliteert de instellingen in het samenwerkingsverband bij het realiseren van projecten en activiteiten, ontsluit de resultaten en onderzoekt de arbeidsmarkt. In Nederland zijn er nog 13 regionale werkgeversorganisaties die dit vanuit het landelijke RegioPlus doen, zodat elke Nederlander uiteindelijk kan rekenen op voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel.

Werken bij bureau deRotterdamseZorg
Wil jij meewerken aan deze missie? Bekijk onze openstaande vacatures.

Het bureau

Het bureau werkt lean en mean. Het vaste team werkt elke dag samen met knowmads die voor een jaar hun kennis delen en frisse blik werpen op onze projecten en programma’s en daarna weer verder gaan. Welke activiteiten en projecten we voeren wordt bepaald op basis van de vraag vanuit de zorginstellingen. Daarmee gaan we aan de slag, door optimaal gebruik te maken van de netwerken, kennis en ervaring in deze zorgregio én daarbuiten. Zo vragen we subsidies aan en verantwoorden ze en dragen we bijvoorbeeld landelijke wervingscampagnes uit.

Ieder project van deRotterdamseZorg wordt geleid door een projectleider en heeft een projectteam. De werkgroep bestaat uit medewerkers van de diverse zorg- en onderwijsorganisaties die aangesloten zijn bij deRotterdamseZorg. Deze samenwerking maakt deRotterdamseZorg uniek en op die manier werken we écht samen aan het terugdringen van het personeelstekort in de zorg.

Jacqueline Stuurstraat

Directeur

Jacqueline Stuurstraat

Directeur
“Mijn missie is in beeld brengen wat er moet veranderen om ook in de toekomst zorg te kunnen leveren aan wie dat nodig heeft.”

Arnold Roggeveen

Manager Producten & Diensten en Bedrijfsvoering

Arnold Roggeveen

Manager Producten & Diensten en Bedrijfsvoering
Mijn missie is meer impact met de producten en diensten die we samen al ontwikkeld hebben

Margareth Kagie

Coördinator Projectbureau

Margareth Kagie

Coördinator Projectbureau

Marlies van Vianen

Programmamanager

Marlies van Vianen

Programmamanager
“Mijn missie is samen op het goede moment de goede stap zetten in de goede richting, zodat we met elkaar een grotere beweging creëren."

Sam Ruesink

Programmamanager

Sam Ruesink

Programmamanager

Anna Hoogmoed

Programmamanager

Anna Hoogmoed

Programmamanager
"Mijn missie is te zorgen dat de zorg een fijne plek is om te leren en te werken. Dit betekent investeren in ontwikkelen van medewerkers én studenten."

Robert Vossen

Programmamanager

Robert Vossen

Programmamanager
Ik streef naar de juiste balans tussen medewerkers in loondienstverband aangevuld met een interne -en regionale flexibele schil.

Carolien Hoogstede

Programmamanager

Carolien Hoogstede

Programmamanager
"Mijn missie is om organisaties en mensen met elkaar te verbinden om samen te werken aan de oplossingen voor nu en in de toekomst."

Robin Haksteeg

Projectleider

Robin Haksteeg

Projectleider
"Mijn missie is om onze regionale activiteiten te stimuleren en te versterken door hier passende financiering bij te zoeken."

Renske van der Zee

Knowmad projectleider

Renske van der Zee

Knowmad projectleider

Lotte Woerlee

Junior projectleider

Lotte Woerlee

Junior projectleider

Sophie Veraart

Communicatieadviseur

Sophie Veraart

Communicatieadviseur
“Met heldere pakkende en inspirerende communicatie breng ik de zorg in beweging”

Silvana Heuvelink

Communicatiemedewerker

Silvana Heuvelink

Communicatiemedewerker
"Met creatieve en inspirerende communicatiemiddelen professionals bereiken"

Mieke van Dijke

Management assistent

Mieke van Dijke

Management assistent
"Mijn missie is om collega’s zo veel en zo goed mogelijk te ondersteunen zodat zij zich volledig kunnen focussen op de grote vraagstukken."

Aart Lodder

Beleidsadviseur arbeidsmarktonderzoek

Aart Lodder

Beleidsadviseur arbeidsmarktonderzoek
Mijn missie is om met arbeidsmarktinformatie inzicht te geven in trends & ontwikkelingen en mee te denken bij toekomstscenario’s voor een duurzame arbeidsmarkt.

Tessa Remmers

Projectmedewerker

Tessa Remmers

Projectmedewerker
"Ik streef ernaar om samen stappen te kunnen zetten om het personeelstekort in de zorg aan te pakken."

De bestuursleden

Marjolein Tasche

Voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis en Vlietland

Marjolein Tasche

Voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis en Vlietland

Bas Molijn

Bestuurder bij Antes

Bas Molijn

Bestuurder bij Antes

Frida van der Sloot

Bestuurder bij De Zellingen

Frida van der Sloot

Bestuurder bij De Zellingen

Ron Kooren

Voorzitter college van bestuur Albeda

Ron Kooren

Voorzitter college van bestuur Albeda

Esther Reinhard

Bestuurder Enver

Esther Reinhard

Bestuurder Enver

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur Laurens

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur Laurens

Albert van Wijk

Raad van Bestuur IJsselland

Albert van Wijk

Raad van Bestuur IJsselland

Arend Vreugdenhil

Bestuurder bij Pameijer

Arend Vreugdenhil

Bestuurder bij Pameijer

Jacqueline Stuurstraat

Directeur deRotterdamseZorg

Jacqueline Stuurstraat

Directeur deRotterdamseZorg

Ron Bormans

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

Ron Bormans

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

Marloes de Vries

Lid College van bestuur ROC Zadkine

Marloes de Vries

Lid College van bestuur ROC Zadkine

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.