Over ons

De sector Zorg en Welzijn heeft, net als veel andere sectoren, te maken met personeelstekorten. Om iedereen tijdig goede zorg te leveren zijn voldoende gekwalificeerde zorgmedewerkers nodig. In de regio Rotterdam Rijnmond zien we dit als een gezamenlijke missie van zorg- en onderwijsorganisaties. deRotterdamseZorg is het samenwerkingsverband van 36 zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Rotterdam Rijnmond. Het besef is er steeds meer dat als we in de toekomst ook de zorg willen leveren die voor iedereen nodig is, dat duurzame verandering dan noodzakelijk is. Het werk moet zo georganiseerd worden dat aan de groeiende zorgvraag voldaan kan blijven worden. Eén formule bestaat niet. Maar samen experimenteren we, leren we van en met elkaar, en vinden we slimme oplossingen. deRotterdamseZorg jaagt samen met de regionale samenwerkingspartners de beweging aan en maakt kansen zichtbaar waardoor initiatieven verbonden worden en er versnelling komt.  

In Nederland zijn er nog 12 regionale werkgeversorganisaties die vanuit het landelijke RegioPlus de regionale zorgarbeidsmarkt in balans brengen, ieder met een eigen visie en op zijn eigen manier, zodat elke Nederlander uiteindelijk kan rekenen op zorg op het moment dat hij dat nodig heeft. 

Werken bij bureau deRotterdamseZorg
Wil jij meewerken aan deze missie? Bekijk onze openstaande vacatures.

Het bureau

Om de arbeidsmarkt in balans te kunnen brengen is het belangrijk om te weten wat er speelt, nu en in de toekomst. Bureau deRotterdamseZorg voert regie in de regio door arbeidsmarktonderzoek, duiding en agendering. Daarnaast organiseren we samenwerking. Bureau deRotterdamseZorg faciliteert de organisaties in het samenwerkingsverband bij het realiseren van projecten en activiteiten en ontsluit de resultaten. Ook helpen we hen bij de duurzame verandering die noodzakelijk is. Met onze energie, creatieve blik en lef dagen we hen uit anders te kijken naar werken en leren in zorg & welzijn.  

Het bureau werkt lean en mean. Het vaste team werkt elke dag samen met knowmads die voor een jaar hun kennis delen en frisse blik werpen op onze projecten en programma’s en daarna weer verder gaan. Ieder project van deRotterdamseZorg wordt geleid door een projectleider en heeft een projectteam. De werkgroep bestaat uit medewerkers van de diverse zorg- en onderwijsorganisaties die aangesloten zijn bij deRotterdamseZorg. Door optimaal gebruik te maken van de netwerken, kennis en ervaring in deze zorgregio én daarbuiten komen we verder. Deze samenwerking maakt deRotterdamseZorg uniek en op die manier werken we écht samen aan het terugdringen van het personeelstekort in de zorg. 

Sandra Roso Sanchez

Directeur

Sandra Roso Sanchez

Directeur

Arnold Roggeveen

Manager Producten & Diensten en Bedrijfsvoering

Arnold Roggeveen

Manager Producten & Diensten en Bedrijfsvoering
Mijn missie is meer impact met de producten en diensten die we samen al ontwikkeld hebben

Margareth Kagie

Coördinator Projectbureau

Margareth Kagie

Coördinator Projectbureau

Marlies van Vianen

Programmamanager

Marlies van Vianen

Programmamanager
“Mijn missie is samen op het goede moment de goede stap zetten in de goede richting, zodat we met elkaar een grotere beweging creëren."

Sam Ruesink

Programmamanager

Sam Ruesink

Programmamanager

Anna Hoogmoed

Programmamanager

Anna Hoogmoed

Programmamanager
"Mijn missie is te zorgen dat de zorg een fijne plek is om te leren en te werken. Dit betekent investeren in ontwikkelen van medewerkers én studenten."

Robert Vossen

Programmamanager

Robert Vossen

Programmamanager
Ik streef naar de juiste balans tussen medewerkers in loondienstverband aangevuld met een interne -en regionale flexibele schil.

Carolien Hoogstede

Programmamanager

Carolien Hoogstede

Programmamanager
"Mijn missie is om organisaties en mensen met elkaar te verbinden om samen te werken aan de oplossingen voor nu en in de toekomst."

Robin Haksteeg

Projectleider

Robin Haksteeg

Projectleider
"Mijn missie is om onze regionale activiteiten te stimuleren en te versterken door hier passende financiering bij te zoeken."

Lotte Woerlee

Projectleider

Lotte Woerlee

Projectleider
“Mijn missie is om samen met medewerkers te bouwen aan de zorg van morgen, door te verbinden in en buiten organisaties.”

Sophie Veraart

Communicatieadviseur

Sophie Veraart

Communicatieadviseur
“Met heldere pakkende en inspirerende communicatie breng ik de zorg in beweging”

Silvana Heuvelink

Communicatiemedewerker

Silvana Heuvelink

Communicatiemedewerker
"Met creatieve en inspirerende communicatiemiddelen professionals bereiken"

Mieke van Dijke

Management assistent

Mieke van Dijke

Management assistent
"Mijn missie is om collega’s zo veel en zo goed mogelijk te ondersteunen zodat zij zich volledig kunnen focussen op de grote vraagstukken."

Aart Lodder

Beleidsadviseur arbeidsmarktonderzoek

Aart Lodder

Beleidsadviseur arbeidsmarktonderzoek
Mijn missie is om met arbeidsmarktinformatie inzicht te geven in trends & ontwikkelingen en mee te denken bij toekomstscenario’s voor een duurzame arbeidsmarkt.

De bestuursleden

Sandra Roso Sanchez

Directeur

Sandra Roso Sanchez

Directeur

Marjolein Tasche

Bestuurder Franciscus Gasthuis en Vlietland

Marjolein Tasche

Bestuurder Franciscus Gasthuis en Vlietland

Bas Molijn

Bestuurder bij Antes

Bas Molijn

Bestuurder bij Antes

Sarah Wilton Wel-

Bestuurder Hogeschool Rotterdam

Sarah Wilton Wel-

Bestuurder Hogeschool Rotterdam

Frida van der Sloot

Bestuurder bij De Zellingen

Frida van der Sloot

Bestuurder bij De Zellingen

Ron Kooren

Voorzitter college van bestuur Albeda

Ron Kooren

Voorzitter college van bestuur Albeda

Esther Reinhard

Bestuurder Enver

Esther Reinhard

Bestuurder Enver

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur Laurens

Arjan Bandel

Lid Raad van Bestuur Laurens

Albert van Wijk

Raad van Bestuur IJsselland

Albert van Wijk

Raad van Bestuur IJsselland

Arend Vreugdenhil

Bestuurder bij Pameijer

Arend Vreugdenhil

Bestuurder bij Pameijer

Marloes de Vries

Lid College van bestuur ROC Zadkine

Marloes de Vries

Lid College van bestuur ROC Zadkine