Innovatieve werkvormen

Innovatieve werkvormen: sociale- en technologische innovaties en werk anders inrichten

We beseffen ons allemaal steeds meer dat als we in de toekomst ook de zorg willen leveren die voor iedereen nodig is, dat duurzame verandering dan noodzakelijk is. De transitie van zorg vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen. In de regio Rotterdam- Rijnmond hebben we met de 3Dprint van de toekomst van gezondheid en zorg 2030 een gezamenlijk beeld en een stip op de regionale horizon geschetst. Met gezonde burgers als vertrekpunt, die zo lang mogelijk thuisblijven, met informele en formele zorg nabij, waarbij technologie en monitoring goed zijn ingebed. Samenwerken vormt de sleutel en de zorgprofessionals staan hierbij centraal. Door aan te sluiten bij experimenten en concrete transities van organisaties in de regio onderzoeken we de vaardigheden die zorgprofessionals nodig hebben om van hen toekomstbestendige medewerkers te maken. We maken de vertaling naar onderwijs, opleiding en ontwikkeling.

PRODUCTEN

VERANDEREN & VERNIEUWEN

Vernieuwend Werken in de Zorg

Zorgprofessional én leidinggevende gaan samen aan de slag voor een toekomstbeste …

VERANDEREN & VERNIEUWEN

Health Innovation School Rotterdam

De zorg innoveren in 010. Hoe kunnen professionals bijdragen aan de noodzakelijk …

VERANDEREN & VERNIEUWEN

LEF! talentprogramma

Voor talentvolle professionals die veranderingen en uitdagingen in zorg en welzi …

In ontwikkeling

VERANDEREN & VERNIEUWEN

Samenwerking informele zorg

Vanuit de huidige ontwikkelingen in de zorg wordt de samenwerking met informele …

VERANDEREN & VERNIEUWEN

Lerend netwerk Digivaardig in de Zorg

Om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen voldoen speelt, naast voldoende ge …

VERANDEREN & VERNIEUWEN

De professional op weg naar de toekomst

Door aan te sluiten bij experimenten en concrete transities van organisaties in …