Veranderen & vernieuwen

Behoud van professionals voor de toekomst

Het voeren van een dialoog over het organiseren van gezondheid en zorg van burgers in de regio Rijnmond in de toekomst is noodzakelijk. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen blijven de zorg de komende jaren uitdagen. De zorg staat onder druk omdat het personeelsaanbod kwantitatief én kwalitatief onvoldoende kan voorzien in de zorgvraag. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer, terwijl er sprake is van een toenemende arbeidsmarktkrapte en een daling van het aantal mantelzorgers. Ook de betaalbaarheid staat onder druk. Verandering is dus nodig. De opgave is groot. Als we niets doen, moeten we inleveren op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze zorg.

Als verspieder van de toekomst, vindt deRotterdamseZorg het belangrijk om het maatschappelijk debat over de zorg van de toekomst in de regio aan te wakkeren. Daarom hebben we een toekomstschets gemaakt: de 3Dprint. 3Dprint De 3Dprint is een toekomstschets van de zorg, gemaakt door deRotterdamseZorg. Er is voor gekozen om hierin de zorg in de breedte te behandelen want de toekomst van de arbeidsmarkt kan niet los gezien worden van andere aspecten waarmee de zorg te maken heeft, denk aan financiering, organisatie en technologie. De 3Dprint is het product van een bundeling van allerlei visies en perspectieven, geplaatst in een regionale context. Het is domeinoverstijgend. Door de 3Dprint op zoveel mogelijk plekken te bespreken en daarover een dialoog te starten creëren we bewustwording en bewegen we partijen om de zorg anders te gaan organiseren. Bekijk de 3Dprint

PRODUCTEN

VERANDEREN & VERNIEUWEN

Health Innovation School Rotterdam

De zorg innoveren in 010. Hoe kunnen professionals bijdragen aan de noodzakelijk …

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.