dinsdag 20 september 2022
09:00 uur – 17:30 uur

Congres: HRM in de zorg 2022

Mensgericht organiseren: focus op de balans van HR in de Zorg

De zorg loopt over: een toenemende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt zet de sector verder op scherp. De ervaren werkdruk is gigantisch en de verwachting is dat deze nog verder toeneemt. De mentale vermoeidheid van zorgprofessionals is hoog in een tijd waar we te maken hebben met toenemend verzuim en uitstroom, voortschrijdende vergrijzing en de daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag. Het belang van mensgericht organiseren in de zorg is groter dan ooit. Hoe kan HR hier nu écht richting aan geven en wat vraagt dat op bestuursniveau? Hoe geef je invulling aan het HR-beleid als arbeidsmarkttekorten het Nieuwe Normaal zijn? Hoe voer je als organisatie het gesprek en versterk je het innovatieve vermogen van je zorgprofessional? Ga back to basic en daarmee terug naar de kern van je organisatie: Putting People First.

In dialoog over:

  • Strategische Personeelsplanning – en beleid
  • Digitalisering en de veranderende rol van HR-analytics
  • Duurzaam HR-beleid en talentmanagement
  • Verbindend Leiderschap en zelforganisatie
  • Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  • (Regionaal) samenwerken aan een vitaal zorglandschap

Datum en locatie
De 16e editie van HRM in de Zorg vindt plaats op dinsdag 20 september a.s. in Congrescentrum 1931 te ’s-Hertogenbosch.

HRM in de Zorg is al 16 jaar, met jaarlijks 350 deelnemers, hét jaarcongres voor & door HR, bestuur/ directie, zorg- en lijnmanagers werkzaam in de care en cure. Je bent in één dag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, HR-beleid, de toekomst van HRM in de zorg en wat dit betekent voor u.
Kijk voor meer informatie op www.hrmindezorg.nl

 

Headerphoto: