donderdag 19 maart 2020

extrahandenvoordezorg.nl

In korte tijd zijn er in het hele land initiatieven ontstaan van mensen die tijdens de Coronacrisis willen helpen in de zorg. Hoe mooi is dat? Om dit zo effectief mogelijk te organiseren heeft een aantal partijen afgesproken om de krachten te bundelen. Daaruit ontstond het landelijke platform extrahandenvoordezorg.nl, een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als een van de regionale contactpunten inventariseert deRotterdamseZorg vraag en aanbod en koppelt deze versneld aan elkaar.

Samenwerken voor de beste zorg
Inmiddels bevat de landelijke database de gegevens van 7.000 (oud-)zorgprofessionals, die zich hebben aangemeld om hun (ex-)collega’s tijdelijk te helpen. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen terecht op extrahandenvoordezorg.nl. deRotterdamseZorg haalt bij de regionale zorgorganisaties op welke tijdelijke capaciteit zij precies nodig hebben, en aan welke kwaliteitseisen deze moet voldoen. Ook bellen we alle aanmeldingen voor onze regio na, om deze zorgvuldig te kwalificeren. De vraag van de organisatie matchen wij vervolgens met de profielen van de vrijwillige zorgprofessionals. Zo werken we effectief samen aan de bestrijding van het Coronavirus.

Ben jij een (oud-)zorgprofessional?
En wil jij tijdelijk helpen bij de strijd tegen het Coronavirus?
Klik hier
Aanmelden zorgorganisatie
voor het indienen van capaciteitsvraag
Klik hier

Goed om te weten

  • Het landelijke platform extrahandenvoordezorg.nl richt zich op de inzet van (oud)zorgprofessionals, zoals verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en (para)medici. Heb je geen ervaring en/of opleiding in de zorg, maar wil toch graag bijspringen? Ook daar zijn we heel blij mee. Meld je aan via de actie ‘ready2help’ van het Rode Kruis.
  • Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie – minder dan twee jaarverlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort.
  • Bij het matchen van zorgpersoneel letten we uiteraard op opleidingsniveau en ervaring, maar ook op het besmettingsrisico dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen.

Heb je nog andere vragen? Laat het ons weten via contactpunt@derotterdamsezorg.nl.

Headerphoto: Adobe Stock