Informatie voor zorgmedewerkers tegen het Coronavirus

In het hele land hebben zorgmedewerkers direct of indirect met het Coronavirus (ofwel COVID-19) te maken. Deze pagina biedt een overzicht van diverse leermiddelen, scholingen en kennispleinen voor zorgmedewerkers en zorgorganisaties.

Algemene informatie

Hygiëne en bescherming

Actuele richtlijnen

Zorg voor de handen aan het bed

Het is van belang om goed voor jezelf en je naasten te zorgen. Vandaar dat we ook informatie geven over gezond werken en mentaal welbevinden.

Fysiek gezond werken

Bekijk de gratis e-learning

Mentaal welbevinden

Bekijk het gratis seminar over mentaal welbevinden van het Ministerie van Defensie

Tips en adviezen voor de mentale gezondheid en veerkracht van medewerkers, teams en leiders van teams.

Extra informatie voor zorgmedewerkers per branche

Verschillende professionele partijen hebben hun informatie beschikbaar gesteld voor (aankomend) zorgmedewerkers.

Ziekenhuis  

Algemene informatie
Meld je aan voor informatie over:

 • Intensive Care
 • Vitale bedreiging
 • Zorg luchtwegen
 • Infusie en medicatie
 • Isolatie en hygiëne
 • Algemene verpleegkundige zorg
 • Kliniek redeneren

Informatie voor medewerkers binnen het ziekenhuis
Bekijk de informatie van het RIVM voor zorgmedewerkers in het ziekenhuis

Voorbeeldinstructies voor crisisscholing om op korte termijn oud-zorgprofessionals bevoegd en bekwaam te maken binnen ziekenhuizen.

Medisch onderwijs VR App met 360◦ instructiefilms voor verpleegkundigen.

Ten tijde van COVID-19 kan op de afdeling Interne Geneeskunde de hulp ingeroepen worden van basisartsen en medisch specialisten die geen internist zijn.

Voorbeeld Pandemieplan draaiboek Covid-19.

Werkplekondersteuning
Het Erasmus MC biedt ondersteuning op de werkplek voor iedere medewerker die zowel andere als nieuwe werkzaamheden moet uitvoeren.

Registreer je gratis voor informatie over:

 • anesthesiemedewerkers die naar de IC gaan
 • verpleegkundigen niet-acute afdelingen
 • herintredende verpleegkundigen
 • herintreders IC volwassenen
 • verpleegkundigen van de ICK naar de IC volwassenen
 • arts voor IC
 • arts voor SEH
 • arts voor COVID-19 Kliniek

OK-team
E-learning vanuit Incision. Betreft 400 chirurgische modules voor het OK-team. De Academy bevat het volledige opleidingscurriculum van AIOS chirurgie, modules voor operatieassistenten en coassistenten. Onderwerpen zijn onder meer chirurgische procedures, anatomie, OK-apparatuur en vaardigheden.

Verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg

Algemene informatie

Protocollen
KICK-portaal voor protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen

Een protocol Isolatie bij COVID-19 in de VVT sector

Informatie voor medewerkers binnen de verpleeg-en verzorgingshuizen

Informatie voor medewerkers binnen de thuiszorg

Geestelijke gezondheidszorg

Zie GGZ Nederland

Palliatieve zorg

Palliaweb

Kind en zorg

Informatie voor kind en zorg

Geboortezorg

Informatie voor zorgverleners in de geboortezorg

Informatie Digitale Zorg & Innovatie

Hoe gaat dat beeldbellen nu in zijn werk en welke applicaties kan je hier het beste voor gebruiken? Klik hier voor meer informatie over beeldbellen

Informatie over het aanbieden van digitale zorg en financiering zijn te vinden via zorgvannu – Digitale ondersteuning in de patiëntenzorg bij COVID-19

Wil je meer weten over Digivaardig in de Zorg en wat deRotterdamseZorg hierin doet?
Neem contact op met marlies.vanvianen@derotterdamsezorg.nl.

Vergoeding van het ministerie VWS

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de Corona-crisis op te vangen. Via het landelijke initiatief www.extrahandenvoordezorg.nl hebben zich landelijk inmiddels ruim 20.000 mensen aangemeld! In de praktijk is voor deze groep vaak een bepaalde vorm van (bij)scholing nodig voordat zij ingezet kunnen worden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het kader hiervan besloten, om een bijdrage te leveren in de inwerk- en scholingskosten van dit tijdelijke extra zorgpersoneel. Hiertoe wordt een extra categorie toegevoegd aan de subsidie SectorplanPlus. De subsidie wordt achteraf verstrekt via vaste vergoedingsbedragen voor de scholingstrajecten van deze extra tijdelijke instroom. Dit wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Reeds een subsidie-aanvraag voor tijdvak 4 ingediend?

Zorginstellingen die in december 2019 al een aanvraag voor tijdvak 4 van SectorplanPlus hebben ingediend komen in aanmerking voor deze extra subsidiemaatregel. Er is nu dus geen extra aanvraag bij SectorplanPlus nodig! Op een later moment (achteraf) kan de zorginstelling de gerealiseerde inzet gaan verantwoorden. De manier van verantwoorden van deze extra subsidiemaatregel wordt de komende periode verder uitgewerkt door het ministerie van VWS. Belangrijkste uitgangspunt is dat dit zo eenvoudig en simpel mogelijk moet zijn.

Advies voor nu: zorg voor enige vastlegging van scholingstrajecten en ingezette vrijwillige zorgprofessionals.

Geen subsidie-aanvraag voor tijdvak 4 ingediend?

Voor zorginstellingen die in december 2019 geen aanvraag voor tijdvak 4 van SectorplanPlus hebben ingediend, maar nu wel vrijwillige zorgprofessionals inzetten, is het verzoek dit per mail te laten weten aan robin.haksteeg@derotterdamsezorg.nl. Op deze manier is het alsnog mogelijk om subsidie te verkrijgen voor het scholen van deze extra personele ondersteuning.

Wij van deRotterdamseZorg zullen de zorginstellingen in deze regio uiteraard informeren en ondersteunen bij het verdere proces van deze extra subsidiemaatregel van SectorplanPlus. Voor eventuele (andere) vragen over SectorplanPlus kan contact worden opgenomen met robin.haksteeg@derotterdamsezorg.nl.

 

 

Hebben jullie behoefte aan scholing vanuit onderwijsinstellingen, missen jullie relevante scholing of hebben jullie suggesties?

Laat het ons dan graag weten, door te mailen naar:

sam.ruesink@derotterdamsezorg.nl