Het succes van digitaal leiderschap in de VVT

26 juli, 2022
Netwerk

Hoe kan de leidinggevende de noodzakelijke lijm zijn tussen de verschillende aspecten en stakeholders op het gebied van zorgtechnologie en digitalisering? Het uitgebreide rapport over ‘Leiding geven aan digitalisering in de VVT’, (juli 2022) start met een samenvatting van de onderzoeksresultaten en benoemen algemene succesfactoren. Vervolgens wordt je per kenmerk van digitaal leiderschap meegenomen in de uitkomsten. Elk hoofdstuk start met een samenvatting met conclusies en aanbevelingen voor de snelle lezer. De lezer met meer tijd krijgt meer uitgebreide informatie per kenmerk en citaten van de geïnterviewden.

Liever de snelle route? Hier vind je de samenvatting met een korte tekst en visualisaties over de uitdagingen en succesfactoren en een todo-list voor leidinggevenden waar mogelijke concrete acties rondom leiding geven aan leidinggevenden voor digitalisering worden opgesomd.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Buro StrakZ in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Jet Zantvoord, Lotte Kortland en Suzanne Verheijden met medewerking van Marijke Bult en Desiree Hobbelen

Bron.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.