Hoe komen zorginstellingen uit de houdgreep van het hier en nu?

2 juli, 2019
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Hoe ga je om met het toenemend tekort aan professionals in de zorg? Om deze prangende vraag te beantwoorden organiseerde de Wetenschappelijke Board van Platform31 samen met deRotterdamseZorg een bijeenkomst. Geert Teisman, voorzitter van de Board en hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bracht de daar genoemde oorzaken, ideeën en oplossingen bijeen in de notitie “deRotterdamseZorg en de problemen op de arbeidsmarkt”.

De notitie bespreekt vier punten die in de bijeenkomst naar voren kwamen: meer instroom en opleidingsrendement, beperken van de uitstroom, het effectiever inrichten van het zorgsysteem en als laatste het doorbreken van de waan van de dag. De bron hiervoor? De praktijkervaringen en actuele inzichten van de bestuurders, directeuren en verpleegkundigen van verschillende Rotterdamse zorginstellingen die 10 april jongstleden op de bijeenkomst aanwezig waren.

Om in 2021 voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel in de regio Rijnmond te hebben is de opgave om gezamenlijk voor 10% meer instroom, 10% meer opleidingsrendement en 10% minder uitstroom te zorgen. Maar uit de bijeenkomst blijkt dat de praktijk weerbarstig is. Een voorbeeld: om over meer personeel te kunnen beschikken is het belangrijk om het aantal stageplekken uit te breiden. Maar voor een succesvolle stage is goede begeleiding nodig. Daarvoor is tijd nodig. Maar daar is juist een gebrek aan.

Hoe doorbreek je een dergelijke impasse? In notitie komen verschillende aanbevelingen voorbij, zoals meer actieve samenwerking met ruimte voor oplossingen. Van de bijeenkomst is ook een vlog gemaakt die u hier kunt bekijken.

 

Headerphoto: Monique Kooijmans fotografie

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.