In deze crisis is een betrouwbaar personeelsnetwerk onontbeerlijk

21 april, 2020

De kerntaak van bureau deRotterdamseZorg in deze periode is het toeleiden van extra personeel naar de zorginstellingen die personeelstekort hebben als gevolg van de uitbraak Covid-19. Het is daarbij van belang dat de verdeling van het beschikbare personeel eerlijk plaatsvindt, volgens de richtlijnen van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Daarom werken deRotterdamseZorg en het ROAZ nauw samen op dit thema en is de coördinatie van personeel binnen de ROAZ nu tijdelijk belegd bij deRotterdamseZorg. Aan het ROAZ vertelt collega Conny Nieuwenhuizen hoe dit in zijn werk gaat.

Conny Nieuwenhuizen, programmamanager bij deRotterdamseZorgDe Rotterdamse Zorg, is binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg Zuidwest-Nederland de projectleider voor het proces personeel. In een arbeidsmarkt waar al veel personeelstekorten zijn en waar het risico op ziekte en uitval door besmetting met COVID-19 realistisch is, is het een grootse opgave om de zorgcontinuïteit te waarborgen met geschikte zorgprofessionals. We vroegen Conny om ons mee te nemen in haar dagelijkse praktijk.

Als gevolg van COVID-19 stijgt de zorgvraag overal in Nederland, maar ik richt me alleen op de ROAZ regio Zuidwest-Nederland. Het is mijn taak om enerzijds te zorgen dat er voldoende personeel is om aan de zorgvraag te voldoen en anderzijds om het beschikbare zorgpersoneel te leiden naar die plekken binnen de keten waar ofwel de continuïteit van zorg het meest onder druk staat of door opschaling, zoals het starten van COVID Units, extra personeel nodig isDit doe ik natuurlijk niet alleen, ik heb een heel team achter me staan. Mijn eigen team van de Rotterdamse Zorg ging vanaf het prille begin met man en macht aan de slag. Alle reguliere activiteiten zijn stopgezet en binnen twee dagen waren we omgevormd tot het regionaal contactpunt voor www.extrahandenindezorg.nlSamen met het stafbureau van ROAZ ZWN coördineren we de inzet van extra zorgpersoneel in de regio.’ 

Werkdruk

Het spreekt voor zich dat we altijd eerst kijken wat de interne mogelijkheden zijn. Denk aan het verschuiven van personeel of door het beleggen van taken bij niet-zorgprofessionals door functiedifferentiatie. We bieden de zorgprofessionals op de IC’s en COVID-units ook psychosociale ondersteuning aan om te zorgen dat ze mentaal gezond blijven en niet uitvallenPas als blijkt dat de interne mogelijkheden uitgeput zijn, zorgen we voor extra personeel. Denk aan vrijwilligers met een zorgachtergrond, medisch studenten, buitenlandse artsen enz. Alles om de personeels- en zorgdruk te verminderen. Deze beslissingen nemen we op basis van een actueel beeld van de personele knelpunten in onze zorgregio.’ 

Vraag en aabod

De werkgeversverenigingen (de Rotterdamse Zorg voor Rotterdam-Rijnmond, Via Zorg voor Zeeland en Drechtsteden voor Zuid-Holland Zuid) zijn regionaal leidend bij de coördinatie van ‘vraag en aanbod’ van extra personeel. Dagelijks overleggen we met Regioplus (samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisatiesen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om ruimte in de regels te organiseren voor wat betreft de BIG registratie en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Alleen zo kunnen we het aanbod van al die duizenden vrijwilligers verzilveren.

In ‘t zonnetje 

In deze crisis is een betrouwbaar netwerk onontbeerlijkWe zijn hierdoor in staat om binnen een week een uitzendbureau voor vrijwilligers in te richten en operationeel te maken omdat we er samen, vol energie, de schouders onder zetten. Met het risico om mensen te vergeten wil ik graag de samenwerking met ZorgImpulsde Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, ConForte, de drie GGD/GHOR bureaus in onze zorgregio, de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen de zelfstandige behandelcentra, Talent4Care, het Rode Kruis en het burgernetwerk Ready2Help van de gemeente Rotterdam in het zonnetje zetten. En natuurlijk alle mensen die zich belangeloos opgeven om alle aanmeldingen na te bellen. Met elkaar doen we iets heel bijzonders! 

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.