Dialoog over zeggenschap in de zorg

17 januari, 2024
Netwerk

Op 9 januari startte het directeurennetwerk het nieuwe jaar met een inspirerende dialoogsessie met de leden van de VVPAR. Door met elkaar in dialoog te gaan, wilde de VVPAR-leden meer bewustzijn creëren rond het onderwerp zeggenschap.

Zij benadrukte het tekort aan zeggenschap voor verpleegkundigen in de zorg. Het ontbreekt hun aan tijd en ruimte in de personeelsplanning om zeggenschap te nemen. Samen met de directeuren werd de vraag onderzocht: “Hoe brengen we zeggenschap in lijn met de visie en missie binnen het zorglandschap?” 

In de dialoog kwamen de volgende verbeteringen aan bod:

Tijd en ruimte voor projecten: verpleegkundigen moeten de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan projecten en bijeenkomsten, zoals die van de VVPAR. Projecturen moeten niet als extra belasting worden gezien, maar als een integraal onderdeel van het werk. 

Cultuurverandering: een veilige omgeving creëren waarin verpleegkundigen zich gesteund voelen om zeggenschap op zich te nemen.  

Anders werken: van taakgericht naar doelgericht. In het snel veranderende zorglandschap moeten verpleegkundigen de ruimte hebben om actief bij te dragen aan de verbetering van processen en zorgpraktijken. 

De VVPAR bouwt voort op wat ze uit dit dialoog hebben geleerd en zal ook met andere netwerken in gesprek gaan.

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.