Leerwerkakkoord ondertekend

9 december, 2019
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Zorgmedewerkers behouden voor de regio. Dat is het doel van het Leerwerkakkoord Zorg. Op 9 december hebben de 32 zorg- en onderwijsinstellingen, verenigd in deRotterdamseZorg, samen met de wethouders Richard Moti en Sven de Langen van de gemeente Rotterdam en UWV hier hun handtekening onder gezet.

leerwerkakkoord

 

Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de werving van nieuw zorgpersoneel en het imago van de sector. Dit leverde 20 procent meer zorgmedewerkers op. Ook de belangstelling voor de opleidingen neemt toe. Alleen, van de starters stopt 5 op de 10 mensen vroegtijdig. Terwijl deze mensen juist zo hard nodig zijn. Met het Leerwerkakkoord zetten onderwijs, werkgevers en de gemeente zich in voor een betere zorg met meer nieuwe collega’s en het behouden van de zorgmedewerkers die er al zijn.

 Bewuste keuze

De zorg is een prachtige sector. Maar ook complex. Het is belangrijk dat beoogde studenten goed weten wat hun beroep inhoudt voordat ze aan hun opleiding beginnen. Daarom biedt het Leerwerkakkoord Zorg jaarlijks 150 zorgstudenten een oriëntatietraject aan.

Ze krijgen een kijkje in verschillende sectoren, maken kennis met verschillende functies en krijgen hierin gerichte begeleiding. Zo kunnen zij bewuster hun richting kiezen.

Betere begeleiding

Ook wordt er ingezet om werkzoekenden op te leiden voor een baan in de zorg. In 2020 krijgen 125 mensen via het Leerwerkakkoord Zorg begeleiding bij hun start in de zorgsector. Deze ondersteuning is zo ingericht, dat de werkvloer de focus op goede zorg kan houden.

Als het nodig is, krijgen deze starters extra hulp aangeboden bij bijvoorbeeld de aanpak van schulden, het regelen van kinderopvang en/of vervoer. Zodat mensen aan het werk kunnen blijven.

Digitaal vaardig

Zorgverleners moeten nu en in de toekomst tijd en aandacht kunnen besteden aan hun patiënten en cliënten. Technologieën kunnen daarbij helpen. In het Leerwerkkoord Zorg is vastgelegd dat zorg- en onderwijsinstellingen zich inzetten om zorgprofessionals digitaal vaardig te maken. En hen bovendien te leren om innovatief te denken en werken.

Zo gaan zorgprofessionals en studenten als Digi-coaches hun collega’s helpen bij het gebruik van digitale en innovatieve middelen. De campagne Word verN!EUWert daagt zorgprofessionals en studenten daarnaast uit om ideeën aan te dragen voor anders werken in de zorgpraktijk. Dit stimuleert de innovatie die nodig is in het veranderende zorglandschap.

deRotterdamseZorg

Bijna 15 procent van de werkgelegenheid in regio Rotterdam-Rijnmond bestaat uit banen in de sector zorg en welzijn. Samenwerkingsverband deRotterdamseZorg vertegenwoordigt de werkgevers van de zorgsectoren (ziekenhuizen, VVT, GGZ, GHZ en jeugdzorg). Bij het bestuur is ook het zorgonderwijs aangesloten.

RAAT

Eerder werd met de gemeente al de Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT) ondertekend. Dit is een actieplan om tekorten in de zorgsector tegen te gaan. Het Leerwerkakkoord Zorg draagt bij aan een versnelde uitvoering van deze ambitie.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.