Lerend netwerk Strategische Personeelsplanning gestart

29 juni, 2021
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

We willen allemaal zorg ontvangen wanneer dat echt nodig is. Niet alleen nu, maar ook straks en later. Daarvoor zijn voldoende goed opgeleide zorgmedewerkers nodig. De sector Zorg & Welzijn staat echter onder druk (o.a. door vergrijzing en uitstroom uit de sector). Een andere koers dan tot nu toe gelopen is, is dan ook noodzakelijk. Om beleid te maken zijn goede instrumenten nodig. Strategische Personeelsplanning (SPP) op basis van scenario’s helpt daarbij. Daarom organiseren we in een unieke samenwerking met PFZW een lerend netwerk met een interessant programma over datagedreven HR.  

Op maandag 28 juni vond de start plaats. In de vorm van een lerend netwerk kwamen de diverse zorg- en welzijnsorganisaties voor de aftrap van en nadere kennismaking met  het 4 maanden durende programma. 

Het doel is om inzichten te delen en van elkaar te leren, om vervolgens op strategisch niveau HR-beleid uit te voeren. Daarin staat datagebruik en scenario-denken centraal. Niet alleen in de eigen organisatie maar bovenal ook regionaal. Want, willen we in de toekomst de zorg ontvangen die we nodig hebben, dan moet het anders. De sector staat namelijk onder grote druk (o.a. door vergrijzing en uitstroom naar andere sectoren). Verandering is noodzakelijk, niet alleen vanuit de eigen organisatie maar juist ook in de gehele zorgketen. Met deze ontwikkelingen in ons achterhoofd gaan we nu ook aan de slag met strategische personeelsplanning in de regio Rotterdam Rijnmond. 

Wat is strategische personeelsplanning (SPP)?

De afkorting wordt vooral gebruikt binnen het vakgebied Human Resources Management (HRM). Het laat zich vrij vertalen als  

 • een toekomstbestendige HRM-gerelateerde planning;  
 • met een goede match tussen de HR-behoeftes van een organisatie;  
 • (voortvloeiend uit de strategische doelstellingen); 
 • en het kennisniveau en de competenties van het personeel.  

Strategische personeelsplanning neemt relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen (voorzien in de toekomst) mee bij het beoordelen en bepalen van de HR-behoefte van de organisatie. Juist nu is het belangrijk te leren van onverwachte gebeurtenissen en ze als ervaringsmateriaal mee te nemen in het bepalen van nieuwe risico’s en kansen. 

Leden van deRotterdamseZorg gaan aan de slag  

deRotterdamseZorg is als werkgeversorganisatie al jaren nauw betrokken bij/ met de arbeidsmarkt zorg- en welzijn en volgt ontwikkelingen op de voet. Juist vanuit dit overstijgende netwerk willen we beweging creëren, inspireren en bovenal ook samen aan de slag, samen doen. SPP is complex en het is lastig om de goede cijfers boven tafel te krijgen. Veel organisaties willen ermee aan de slag maar weten vaak niet waar te beginnen. Dit programma helpt hen bij de ontwikkeling van een strategische personeelsplanning op basis van scenario’s.  

Het is een complete en hands-on introductie, waarbij organisaties professioneel begeleid worden, ervaringen met elkaar delen en de diepte in gaan. Van denken naar doen. De benodigde cijfers zijn beschikbaar. En op langere termijn kan het netwerk van deelnemers elkaar en collega organisaties verder helpen. De geleerde lessen uit dit programma worden breed gedeeld in het netwerk van deRotterdamseZorg.  

Wat houdt het in?  

In het lerend netwerk Strategische Personeelsplanning werken deelnemers aan vormgeving, implementatie en borging van SPP in hun organisaties. We werken met de basisprincipes van datagedreven werken, met de PFZW Scenariotool, het PFZW HR-dataportaal en met scenarioplanning.  De doelen voor het lerend netwerk zijn: 

 • Organisaties helpen om HR data beter en gerichter in te zetten bij de arbeidsvraagstukken van vandaag én van morgen, in actieve samenwerking met de regionale kennispartners. 
 • Organisaties de stap te laten zetten van regionaal inzicht naar individuele actie. 
 • Leren van elkaar tijdens terugkom-momenten. 
Inhoud 
 • Kennismaking met de basisprincipes van datagedreven HR. Het PFZW HR-dataportaal en de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning staan centraal als instrumenten. 
 • Gezamenlijk verkennen van de toekomst. Leren over het gebruik van scenario’s in de PFZW Scenariotool voor strategische personeelsplanning. 
 • Op basis van theorie en uitwisseling van ervaringen onderling een plan van aanpak maken voor SPP in de eigen organisatie. 
 • Het plan van aanpak toepassen in de eigen organisatie: van regionaal inzicht naar individuele actie. 
 • Van elkaar leren en ervaringen delen zijn een belangrijk onderdeel van elke sessie en terugkom-moment.  
Programma  
 • Individuele intakegesprekken met digitale quickscan datavolwassenheid. 
 • Kick-off: kennismaking, inhoudelijke toelichting, gezamenlijk start moment. 
 • Workshop Datagedreven HR met Sjoerd Broekman, health data scientist bij de Datadokter. 
 • Workshop Scenarioplanning met Loulou Nekkers van Future Consult. 
 • Aan de slag met het HR-dataportaal en de PFZW Scenariotool. 
 • Oplevering plan van aanpak SPP voor de eigen organisatie, mogelijkheden individuele consultatie. 
 • Aan de slag binnen de eigen organisatie: van regionaal inzicht naar individuele actie, mogelijkheden individuele consultatie. 
 • Drie terugkombijeenkomsten: presenteren van de tussenliggende resultaten, leren van elkaar en mogelijkheden voor individuele consultatie. 
Wie doen mee aan het programma?  
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland  
 • CuraMare 
 • Humanitas 
 • Oogziekenhuis Rotterdam 
 • Aafje 
 • Antes 
 • Careyn en Pameijer onder voorbehoud  

Meer weten en/ of vragen? 

Neem contact op met Sam Ruesink  

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.