Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP)

25 september, 2023
Subsidie

De arbeidsmarktregio staat voor een grote uitdaging. In veel sectoren blijft de vraag naar personeel groot, soms met ingrijpende gevolgen. Om de arbeidsmarkt te versterken lanceert de regio Rijnmond een nieuw instrument: het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP). Het fonds richt zich op toestroom naar en het behoud van werk in de maatschappelijk cruciale sectoren en op de economische transities van dit moment.

Het RAP biedt tot 50% cofinanciering aan initiatieven die leiden tot meer toestroom en behoud van personeel in de cruciale maatschappelijk sectoren, zoals de zorg, het OV en de techniek. Ook projecten die bijdragen aan de economische transities -energie, digitalisering en de circulaire economie- komen voor cofinanciering door het RAP in aanmerking. Op 4 oktober wordt het fonds officieel gestart en kunt u een aanvraag indienen op de website van het WerkgeverServicepunt Rijnmond.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.