Stimuleringsregeling E-health Thuis is heropend!

27 juli, 2022
Subsidie

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Het ministerie van VWS heeft een bedrag van 12,5 miljoen beschikbaar gesteld en de regeling staat open tot en met 31-12-2022. In de regeling worden twee lijnen onderscheiden; de SET regulier ten behoeve van het opschalen en borgen van e-health toepassingen en de SET visievorming ten behoeve van het ontwikkelen van een gedragen visie over hoe e-health kan bijdragen aan de organisatiemissie. Voorwaarden en verdere informatie via de website.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.