geld euro subsidie

Subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)

16 juni, 2023
Subsidie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt de Subsidieregeling Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU) beschikbaar. Deze subsidie geeft ruimte om meer te investeren in het duurzaam inzetbaar houden van professionals.

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. De subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen. Deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als u ook investeert in duurzame inzetbaarheid.

Om gebruik te kunnen maken van deze subsidie is het eerst vereist een bedrijfsanalyse op te stellen. Een bedrijfsanalyse beschrijft onder andere de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en – indien aan de orde – het eerder stoppen met werken. Deze analyse vormt de basis voor een activiteitenplan wat nodig is voor het doen van de subsidieaanvraag. De minimale subsidieaanvraag dient €75.000 te bedragen en gaat uit van cofinanciering.

Deze subsidie is aan te vragen tussen 1 september en 30 november 2023. Waarschijnlijk volgt in 2024 nog een extra aanvraagperiode.

Meer weten? Ga naar deze website en kijk het webinar terug.

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.