Transvorm Publicatie: Switch to Care – Zij-instroomtrajecten kansen, bevindingen en praktijkvoorbeelden

12 augustus, 2021
WERVEN & TOELEIDEN

In de regio Rotterdam hebben diverse zorgorganisaties de handen ineen geslagen met werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg en samen een verkort leer-/werk-traject voor hbo Verpleegkundige opgezet: Switch to Care.

Deelnemende ziekenhuizen en zorgorganisaties zijn Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia, Van Weel Bethesda, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Rijndam Revalidatie. Dit jaar sluit ook Antes, een GGZ-organisatie, aan. De Brederode Hogeschool is als opleider aan het traject verbonden. Het is een traject waarin regionaal gezamenlijk werven, selecteren en opleiden centraal staat. De intentie is om deelnemers aansluitend aan het leer-werktraject een vast contract aan te bieden bij één van de deelnemende ziekenhuizen.

Drempel
Het traject duurt 2 jaar en 8 maanden en is bedoeld voor zij-instromers of carrièreswitchers met een hbo- of wo-diploma en aantoonbare werkervaring op minimaal hbo-niveau. Voorheen vormden het lange opleidingstraject en het lage salaris tijdens de opleiding voor hen vaak een drempel. Inmiddels volgen de eerste zij-instromers de opleiding en start een nieuwe klas met 20 leerlingen in oktober 2021. Animo is er voldoende: dit jaar waren er ruim 100 sollicitaties en maar 25 plekken. Het succes zit onder andere in een gedegen voorselectie en duidelijkheid vooraf. In de werving wordt duidelijk gecommuniceerd over arbeidsvoorwaarden. Dit maakt het voor de zij-instromer mogelijk om vooraf goed inzichtelijk te hebben wat het voor hem of haar betekent in tijdsinvestering en salaris.

Zorgvuldige selectiefase
De selectiefase gebeurt heel zorgvuldig. Focus in de eerste gesprekken ligt vooral op competenties, het zijn immers kandidaten met werkervaring én levenservaring. Daarnaast wordt ingegaan op beeldvorming, verwachtingen van de zij-instromer op het beroep en de thuissituatie. Ook hiërarchie kan bijvoorbeeld een gespreksonderwerp zijn: als iemand eerst manager in de techniek was, moet diegene bereid zijn weer van vooraf aan te beginnen.

Na de eerste selectie starten de deelnemers met een verplichte voorbereidende fase, waarbij ze alvast twee modules van de opleiding volgen: de module verpleegkunde en de module verpleegkundige basisvaardigheden. Deze modules worden aan het einde ook daadwerkelijk getoetst. Gedurende deze fase zijn er zes tot acht opleidings-, oefen-, en examendagen. De kandidaten volgen ook een stage van twee dagen. Het meelopen is één van de belangrijkste momenten, omdat het de zij-instromer inzicht geeft of het beroep echt aansluit bij zijn of haar beeldvorming. In de pilot van 2020 zijn er tijdens deze fase ook een aantal studenten afgevallen, omdat zij vooraf toch een ander beeld hadden van de rol van hbo-verpleegkundige.

Voor en na het meelopen, voeren deelnemers twee gesprekken met een coach om te toetsen of het beroep en het leer-werktraject echt bij hen past. De coachgesprekken zijn bedoeld om de deelnemers te ondersteunen bij de vaak toch ingrijpende carrière- switch. Hierin wordt hen een spiegel voorgehouden, waarbij ook specifiek wordt ingegaan op wat het traject betekent voor de werk-privé balans.

Begeleidingscapaciteit
Als uit de voorbereidende fase blijkt dat beide partijen ervan overtuigd zijn dat het traject passend is, komt de kandidaat met een leerarbeidsovereenkomst in dienst van één van de deelnemende ziekenhuizen of klinieken. Dat er beperkt plekken aangeboden worden, heeft vooral te maken met de begeleidingscapaciteit. Zij-instromers worden dan wel sneller opgeleid, maar het vraagt veel en soms andere begeleiding. De begeleiders krijgen specifieke scholing aangeboden om de zij-instromers op maat te kunnen begeleiden. Het zijn vaak mensen met al veel werk- en levenservaring en dat vraagt om begeleiding die meer toegespitst is op het werk. Overigens kunnen deze zij-instromers naar verwachting veel sneller zelf studenten begeleiden als ze de opleiding eenmaal hebben afgerond. De ervaring tot nu toe is dat ze door werk- en levenservaring vaak snel verpleegkundig leiderschap tonen.

De deelnemende organisaties hebben gekozen om samen speciale salarisafspraken voor deze groep zij-instromers te creëren. Deze doelgroep heeft al werk- en levenservaring en een leerlingensalaris zou niet passend zijn. De afspraak is dat ze een salaris verdienen dat één schaal onder het niveau van de uiteindelijke functie ligt.

Lees de gehele publicatie over Zij-instroomtrajecten kansen, bevindingen en praktijkvoorbeelden hier.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.