deRotterdamseZorg

Samen werken aan arbeidsmarktvraagstukken

De zorg verandert en ook in de regio Rijnmond zijn alle instellingen - van ziekenhuis tot geestelijke gezondheidszorg - bezig hun werkwijzen aan te laten sluiten bij de veranderende eisen van de samenleving. Dat doen we in de Rotterdamse regio niet alleen.. 'samenwerken en samen delen' blijken sleutelwoorden. 

Willen we de zorg ook voor toekomstige generaties op niveau houden, dan zullen we steeds meer moeten gaan samenwerken als zorginstellingen. Daarom zijn we van Barendrecht tot Hoek van Holland en van Middelharnis tot Rotterdam verenigd in deRotterdamseZorg. De 24 aangesloten zorginstellingen, werken samen en delen hun kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Dit doen wij doordat een ieder vanuit de eigen organisatie kennis,  menskracht en middelen beschikbaar stelt, deelt en inzet bij de projecten die bijdragen aan balans op de arbeidsmarkt. 

We werken samen omdat we dezelfde uitdagingen hebben en de vraagstukken zijn in veel gevallen niet individueel op te lossen. Hoe meer we samen ontwikkelen in plaats van ieder voor zich het wiel uitvinden, hoe betere zorg en hoe meer geld en tijd er overblijft voor de mensen om wie het gaat: de cliënten. 

Hoe werkt deRotterdamseZorg?

vraaggestuurd
In opdracht van de bestuurders (bestuursoverleg) en in overleg met de hoofden P&O  (klankbordgroep) wordt bepaald welke knelpunten en initiatieven gezamenlijk aangepakt gaan worden. De benoemde thema's worden vertaald naar concrete projecten met concrete doelstellingen en tastbare resultaten. Deze projecten vormen het arbeidsmarktprogramma van deRotterdamseZorg. 

voor en door de instellingen
Professionals uit de instellingen worden als projectleider ingezet en werken samen met de medewerkers van de verschillende instellingen en stakeholders aan de projecten. Inzet van mensen, kennis en ervaring uit al deze organisaties wordt gebundeld en gedeeld en resultaten van projecten komen alle instellingen ten goede. 

deels subsidie, deels eigen financiering
Met de jaarlijkse subsidie van het ministerie van VWS (beschikbaar gesteld door Regioplus) kan de helft van de kosten van de ingediende projecten worden gefinancierd. De andere helft wordt door de instellingen gefinancierd door de inzet van middelen (€) en mensen (uren).

Missie & Visie

‘deRotterdamseZorg richt zich op de bevordering van een kwalitatief en kwantitatief zo goed mogelijke personeelsbezetting van de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Rijnmond.

Door het bundelen en benutten van de aanwezige kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken wordt de strategie bepaald en uitvoering gegeven aan regionale activiteiten op het gebied van arbeid en onderwijs in de sector zorg en welzijn. Bureau deRotterdamseZorg faciliteert in de netwerkopbouw en samenwerking, door de verbinding te bewerkstelligen tussen de verschillende zorginstellingen in het Rijnmondgebied en met de relevante stakeholders.

Resultaatgerichtheid, samenwerking, vertrouwen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en innovatief vermogen vormen de kernwaarden die ons verbinden en waarmee uitvoering wordt gegeven aan deze activiteiten.

Stuurstraat_1343