Lerend netwerk ‘Vrij denken over begeleiding’ van start

28 januari, 2022
LEREN & ONTWIKKELEN

Het lerend netwerk ‘Vrij denken over begeleiding’ is een initiatief van WZW en deRotterdamseZorg, ondersteund door TNO en Actie Leernetwerk. Dit lerend netwerk is opgezet met als beoogd resultaat: het ontwerp van tenminste twee (alternatieve) vormen van begeleiding die organisaties in staat stellen om met de huidige begeleidingscapaciteit een toenemende begeleidingsvraag op te vangen met minimaal gelijkblijvende kwaliteit.

Een belangrijk vraagstuk, omdat we op dit moment niet voldoende begeleiding kunnen bieden om doelgroepen die interesse hebben om te werken en/of leren in zorg en welzijn ook daadwerkelijk te verwelkomen.

Viertal sessies

Samen met leden, onderwijspartners en deelnemers vanuit andere sectoren werken we in een viertal sessies ernaar toe om deze vormen te bedenken en uit te werken. Vervolgens onderzoeken we in pilots of de uitgewerkte alternatieve (onderwijs)vormen inderdaad leiden tot een verhoging van het aantal stageplaatsen en behoud van kwaliteit van onderwijs in de praktijk.

Eerste sessie – 24 februari 2022: Kick-off begeleidingsvernieuwers

Vol enthousiasme zijn we met elkaar aan de slag gegaan. In deze eerste sessie zijn we dieper ingegaan op wat begeleiden inhoudt, welke stappen essentieel zijn en hebben we een start gemaakt met vrijdenken. Vanuit welke fundamentele aannames werk je en hoe kan je deze aannames omdenken.

Tweede sessie – 15 februari 2022: Vrijdenkerssessie

In deze tweede sessie; ook wel de vrijdenkerssessie, hebben we de samenwerking gezocht met andere sectoren om te kijken wat we van hen kunnen leren en op welke nieuwe ideeën we nog komen om het tekort aan begeleidingscapaciteit in de zorg op te lossen. Met vrijdenkers vanuit o.a. het MKB, onderwijs, techniek, KLM, communicatie, de haven, VWS, commercie, de GGD en andere innovators. Met ondersteuning van deze vrijdenkers hebben we gebrainstormd aan de hand van de reframing methode voor een oplossing van onze begeleidingsproblematiek. Deze brainstorm heeft ontzettend veel mooie ideeën opgeleverd, waar we in de derde sessie mee verder gaan.

 

Benieuwd naar het programma?

Bekijk dan de flyer ‘Vrij denken over begeleiding’ en de 3 pager voor meer informatie.

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.