Stagemonitor

Samen zorgt deze regio voor genoeg goede stagiaires en stageplaatsen. Dat regelen we niet langer met excel-sheets per mail, maar met een veilige, slimme, digitale monitor.

Het doel: de complete regio Rotterdam Rijnmond tijdig voorzien van genoeg goed opgeleid personeel. Hiervoor bieden wij voldoende passende stageplaatsen voor de studenten in de regio Rotterdam, door gezamenlijke verantwoordelijkheid en verdeling van het aantal stagiaires.

Het stappenplan:

 

Het regionaal stageconvenant:
Alle instellingen binnen deRotterdamseZorg committeren zich aan het bieden van de benodigde stageplaatsen voor de studenten verzorgende IG en de Verpleegkundige.

 

 

Opdracht op maat:
Inzichtelijk wat elke zorgorganisatie bijdraagt; rekening houdend met de formatie.

 

 

 

Stagemonitor live: 

Om inzicht en match-gelegenheid te geven in de vraag en het aanbod van stages in de regio ontwikkelden de aangesloten zorg- en onderwijsorganisaties met elkaar deze digitale tool.

 

 

De plus van de Stagemonitor: 

Het vraagt veel afstemming, maar 18 zorg- en 4 onderwijsinstellingen zijn er klaar voor: de Regionale Stagemonitor. De ambitie is om met elkaar voldoende stages te regelen en deze allemaal te laten slagen.

De regio bewijst dat we de kansen die er zijn, benutten.

  • De stagemonitor toont het aantal aankomende benodigde stages vanuit het onderwijs. Dit aantal wordt eerlijk over de zorginstellingen in de regio verdeeld. Zo leidt de regio het aantal mensen op dat nodig is voor de instroom.
  • Transparantie van het stageaanbod leidt tot betere benutting van de capaciteit. De instellingen hebben de gelegenheid om samen meer plekken te creëren en daardoor begeleidingsdruk te verlagen.
  • Dat het proces van vraag en aanbod digitaal verloopt, maakt het proces sneller, effectiever en veiliger.
  • Het digitale overzicht legt tekorten per niveau, opleiding en leerjaar bloot: slimme informatie voor snelle regionale afstemming en verbetering.
  • De stagemonitor laat het zien als een student vroegtijdig stopt. Deze bewegingen analyseren en delen zorgt voor beter beleid op behoud.

Zo doen we dat:

Headerphoto:

MEER PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Opleiden
21 jan 2021

Impulsgeld begeleidingscapaciteit

Binnen zorgorganisaties is het vormgeven van begeleiding op de werkvloer een ged …

Toeleiden
23 jan 2019

Regionaal Contactpunt

Wat betekent werken in de zorg eigenlijk echt? Wat ga je doen? Welke opleiding m …

Opleiden
23 jan 2019

Werkplekleren

We willen het leren zo inrichten dat het logisch met werken verweven raakt. Een …

Opleiden
Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam
12 nov 2019

WelSlagen

Een kans in de zorg met behoud van uitkering en intensieve begeleiding. WelSlage …