Stagemonitor

Samen zorgt deze regio voor genoeg goede stagiaires en stageplaatsen. Dat regelen we niet langer met excel-sheets per mail, maar met een veilige, slimme, digitale monitor.

Het doel: de complete regio Rotterdam Rijnmond tijdig voorzien van genoeg goed opgeleid personeel. Hiervoor bieden wij voldoende passende stageplaatsen voor de studenten in de regio Rotterdam, door gezamenlijke verantwoordelijkheid en verdeling van het aantal stagiaires.

Het stappenplan:

 

Het regionaal stageconvenant:
Alle instellingen binnen deRotterdamseZorg committeren zich aan het bieden van de benodigde stageplaatsen voor de studenten verzorgende IG en de Verpleegkundige.

 

 

Opdracht op maat:
Inzichtelijk wat elke zorgorganisatie bijdraagt; rekening houdend met de formatie.

 

 

 

Stagemonitor live: 

Om inzicht en match-gelegenheid te geven in de vraag en het aanbod van stages in de regio ontwikkelden de aangesloten zorg- en onderwijsorganisaties met elkaar deze digitale tool.

 

 

De plus van de Stagemonitor: 

Het vraagt veel afstemming, maar 18 zorg- en 4 onderwijsinstellingen zijn er klaar voor: de Regionale Stagemonitor. De ambitie is om met elkaar voldoende stages te regelen en deze allemaal te laten slagen.

De regio bewijst dat we de kansen die er zijn, benutten.

  • De stagemonitor toont het aantal aankomende benodigde stages vanuit het onderwijs. Dit aantal wordt eerlijk over de zorginstellingen in de regio verdeeld. Zo leidt de regio het aantal mensen op dat nodig is voor de instroom.
  • Transparantie van het stageaanbod leidt tot betere benutting van de capaciteit. De instellingen hebben de gelegenheid om samen meer plekken te creëren en daardoor begeleidingsdruk te verlagen.
  • Dat het proces van vraag en aanbod digitaal verloopt, maakt het proces sneller, effectiever en veiliger.
  • Het digitale overzicht legt tekorten per niveau, opleiding en leerjaar bloot: slimme informatie voor snelle regionale afstemming en verbetering.
  • De stagemonitor laat het zien als een student vroegtijdig stopt. Deze bewegingen analyseren en delen zorgt voor beter beleid op behoud.

Zo doen we dat:

Headerphoto:

Bekijk ook

Foto Rick Keus, 20190930, Welslagen Rotterdam

WelSlagen

Een kans in de zorg met behoud van uitkering en intensieve begeleiding. Dit plan is tot uitvoering gebracht bij Laurens en 11 deelnemers ontvingen op …

Word VerN!EUWert

De toenemende zorgvraag, tekorten aan personeel en technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat we op andere, innovatieve manieren moeten kijken naa …

pixabay

Onboarding

Een warm welkom binnen jouw nieuwe organisatie, wie gunt dat zijn nieuwe collega nu niet? Het onboarden van nieuwe collega’s is ontzettend belangrijk …