Extra studentencoaching

29 november, 2021
LEREN & ONTWIKKELEN

Extra begeleiding in de vorm van coaching kan helpen om meer studenten te behouden voor de zorg. Vanuit de Impulsgelden van de gemeente Rotterdam wordt hiervoor via deRotterdamseZorg financiering beschikbaar gesteld aan de aangesloten organisaties. Het doel is een impuls te geven aan het behoud van studenten, zonder de zorgprofessionals extra te belasten. Denk daarbij aan het inhuren van extra externe coaching, het extra inzetten van interne coaching, extra inzet van coaches bij de introductie van nieuwe stagiairs of structurele ondersteuning bij persoonlijke vraagstukken van stagiairs. Zorginstellingen kunnen nu de aanvraag doen, HR- en opleidingsmanagers van aangesloten organisaties zijn hierover al geïnformeerd.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.