Het voeren van een dialoog over het organiseren van gezondheid en zorg van burgers in de regio Rijnmond in de toekomst is noodzakelijk. Maatschappelijke en demografische ontwikkelingen blijven de zorg de komende jaren uitdagen. De zorg staat onder druk omdat het personeelsaanbod kwantitatief én kwalitatief onvoldoende kan voorzien in de zorgvraag. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer, terwijl er sprake is van een toenemende arbeidsmarktkrapte en een daling van het aantal mantelzorgers. Ook de betaalbaarheid staat onder druk. Verandering is dus nodig. De opgave is groot. Als we niets doen, moeten we inleveren op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze zorg.

Om de arbeidsmarkt in balans te kunnen brengen is het belangrijk om te weten wat er speelt, nu en in de toekomst. Bureau deRotterdamseZorg bewaakt het overzicht in de regio, volgt de trends en maakt analyses.

De organisaties in deRotterdamseZorg zijn aantrekkelijke en moderne werkgevers waar de elementen van goed werk, waaronder grip op geld, werk en leven integraal en in samenhang zijn ingevuld. Door sociale en technologische innovatie in te zetten om het werk makkelijker te maken, werkdruk te verminderen, zorgproductiviteit te verhogen en de noodzaak voor inzet van zorgprofessionals te verminderen. Hoofddoel om de zorgmedewerker te behouden.

Als werknemer ben je kennisnemer, want je werk vormt ook een ontwikkelpad. Dit pad kan de hele regio doorkruisen. Onze innovatieve leermethodes zijn een voorbeeld voor anderen. Leren is vanzelfsprekend, maar ook leuk. Kennis, opleidingen en trainingen komen in de regio, waar onderwijs en zorgorganisaties intensief samen optrekken, op moderne manieren beschikbaar.

Nieuwe aanwas is nog steeds van cruciaal belang voor de zorg. Daarom hebben we ook activiteiten die gericht zijn op het werven en toeleiden van toekomstig zorgprofessionals. Kansrijk is daarbij het sleutelwoord. We gaan zorgvuldig om met de tijd en energie die is er is. We focussen op zij-instroom, geven eerlijke informatie over het werken in de zorg en voeren een gezamenlijk selectieproces rondom OK-personeel zodat een kansrijke match ontstaat tussen ziekenhuis en kandidaat.