We beseffen ons allemaal steeds meer dat als we in de toekomst ook de zorg willen leveren die voor iedereen nodig is, dat duurzame verandering dan noodzakelijk is. De transitie van zorg vraagt om anders kijken, anders denken en anders doen. In de regio Rotterdam- Rijnmond hebben we met de 3Dprint van de toekomst van gezondheid en zorg 2030 een gezamenlijk beeld en een stip op de regionale horizon geschetst. Met gezonde burgers als vertrekpunt, die zo lang mogelijk thuisblijven, met informele en formele zorg nabij, waarbij technologie en monitoring goed zijn ingebed. Samenwerken vormt de sleutel en de zorgprofessionals staan hierbij centraal. Door aan te sluiten bij experimenten en concrete transities van organisaties in de regio onderzoeken we de vaardigheden die zorgprofessionals nodig hebben om van hen toekomstbestendige medewerkers te maken. We maken de vertaling naar onderwijs, opleiding en ontwikkeling.

Om de arbeidsmarkt in balans te kunnen brengen is het belangrijk om te weten wat er speelt, nu en in de toekomst. Bureau deRotterdamseZorg bewaakt het overzicht in de regio, volgt de trends en maakt analyses. We maken ze voor onze deelnemers inzichtelijk zodat zij hun beleid hier op aan kunnen passen. Hieronder vind je diverse producten en publicaties die deelnemers hierbij helpen.

De organisaties in deRotterdamseZorg zijn aantrekkelijke en moderne werkgevers waar de elementen van goed werk, waaronder grip op geld, werk en leven integraal en in samenhang zijn ingevuld. Door sociale en technologische innovatie in te zetten om het werk makkelijker te maken, werkdruk te verminderen, zorgproductiviteit te verhogen en de noodzaak voor inzet van zorgprofessionals te verminderen. Hoofddoel om de zorgmedewerker te behouden.

Als werknemer ben je kennisnemer, want je werk vormt ook een ontwikkelpad. Dit pad kan de hele regio doorkruisen. Onze innovatieve leermethodes zijn een voorbeeld voor anderen. Leren is vanzelfsprekend, maar ook leuk. Kennis, opleidingen en trainingen komen in de regio, waar onderwijs en zorgorganisaties intensief samen optrekken, op moderne manieren beschikbaar.

Nieuwe aanwas is nog steeds van cruciaal belang voor de zorg. Daarom hebben we ook activiteiten die gericht zijn op het werven en toeleiden van toekomstig zorgprofessionals. Kansrijk is daarbij het sleutelwoord. We gaan zorgvuldig om met de tijd en energie die is er is. We focussen op zij-instroom, geven eerlijke informatie over het werken in de zorg en voeren een gezamenlijk selectieproces rondom OK-personeel zodat een kansrijke match ontstaat tussen ziekenhuis en kandidaat.