Hoe geef je leiding aan de digitale transformatie van de zorg?

Hoe geef je leiding aan de digitale transformatie van de zorg? Deze vraag staat centraal in het nieuwe rapport ‘Leiderschap bij digitalisering in de zorg’. Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen moeten zaken in de zorg anders georganiseerd worden. Digitalisering is hierbij cruciaal. Welke rol leidinggevenden (van teamleider tot bestuurder) hierin lees je in het rapport. Wat zijn de kenmerken van digitaal leiderschap? En, hoe ziet een digitale leider eruit?

Digitalisering speelt een belangrijke rol in de stap naar een fundamenteel andere benadering van zorg. Het nieuwe rapport ‘Leiderschap bij digitalisering in de zorg’, dat we vandaag publiceren, gaat over de rol van leidinggevenden (van teamleider tot bestuurder) in deze transformatie van de zorg. Wat zijn de kenmerken van digitaal leiderschap? En in hoeverre zien we deze kenmerken terug bij de managers in de Nederlandse zorg?

Marco Derksen analyseerde voor Digivaardig in de zorg de resultaten van de zelftest voor managers in de zorg. Daaraan verbindt hij een aantal conclusies. Ook geeft hij een aantal concrete tips om beter leiding te geven aan digitalisering in de zorg.

Bekijk hier het rapport Leiderschap bij digitalisering in de zorg

Alvast een voorproefje. Een echte digitale leider:

 • is zich bewust van de noodzakelijke transformatie van de zorg en de mogelijkheden van
  digitale technologie;
 • heeft een visie hoe digitale middelen ingezet kunnen worden in de zorg;
 • handelt daarnaar binnen zijn eigen invloedsfeer;
 • inspireert en faciliteert zijn omgeving om mee te werken aan de noodzakelijke transformatie
  van de zorg;
 • wordt gefaciliteerd door vakdeskundige mensen en middelen;
 • vindt medestanders in zijn aanpak en visie;
 • kan beschikken over technologie (hardware en software) die werkt en passend is en wordt
  gevoed met actuele kennis.

deRotterdamseZorg heeft een e-zine Digivaardig gemaakt speciaal voor staf-medewerkers en HR professionals met tips en inspiratie om aan de slag te gaan met digitale vaardigheden binnen hun organisatie.

 

Headerphoto: