maandag 31 juli 2023
13:30 – 14:30

Webinar subsidie SectorplanPlus

Er speelt veel rond de SectorplanPlus subsidies. Daarom nemen we je graag mee in de ontwikkelingen tijdens een Teams-webinar op maandag 31 juli van 13.30 tot 14.30 uur. We behandelen SectorplanPlus-TAZ 23-24 en de verlenging van SectorplanPlus 22-23.

Via deze link  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNjYTJmZjMtNDU4OC00MDE1LThlY2QtOTJhNzI1NTAxMzYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218f26028-b53b-4cb2-bcef-a333844d69c0%22%2c%22Oid%22%3a%22fcf25a9e-b79e-4164-afe9-f9ce79a08a47%22%7d

kan je maandag vanaf 13.30 uur deelnemen aan het webinar. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Headerphoto: