Het bestuur

Elke inwoner van deze regio rekent op tijdige en professionele zorg. De krappe arbeidsmarkt zit ons allen dan ook terecht dwars. Maar in dat ‘ons’ zit ook de sleutel tot impact. Alleen samen kunnen we werkelijk invloed hebben op de personeelstekorten.

Oog houden voor het werkveld is daarbij punt één. We zien transities, een verschuiving naar de eerste lijn, meer ketensamenwerking en digitalisering, zelforganisatie en een complexere zorgvraag. Dat vraagt van zorgprofessionals meer en aanvullende competenties, nieuwe kennis en het snel vaardig worden met alle nieuwe technologie en werkwijzen. Het kan, en dat vraagt blijvend lerend, werken en leiderschap. Zowel bij de medewerkers zelf als bij wie hen aansturen. Besteden we hier samen te weinig aandacht aan, dan zullen meer en meer zorgafdelingen sluiten en zorgpotentials afhaken. Dit mogen we niet laten gebeuren.

Als zorgregio maakt Rotterdam Rijnmond zich dan ook hard voor effectief beleid. Dat is een klus, met dergelijke complexiteit. Op zowel kwalitatief als kwantitatief gebied doen we veel interventies. Het levert een projectportefeuille op die verschillende niveaus en vakgebieden raakt. In de projectplannen beschrijven we de inzet en impact concreet. Deze plannen zullen de komende tijd via contactpersonen en de website van deRotterdamseZorg opvraagbaar zijn.

Dit jaarplan is het overzicht van de aandachtsgebieden en interventies van 2019, die richting geven voor elk gesprek dat de arbeidsmarkt van de zorg in deze regio aangaat. De keuzes zijn tot stand gekomen na een intensief jaar van uitvragen, ervaren, nieuwe uitwisselingen en evaluaties.

Ik wens u als verantwoordelijke in uw zorg- onderwijs of gemeentelijke omgeving alle energie toe om samen te werken zoals alleen deze regio dat kan.

Marjolein Tasche
Voorzitter bestuur deRotterdamseZorg

De bestuursleden

Marjolein Tasche

Voorzitter Raad van Bestuur Fransiscus Gasthuis en Vlietland

Edwin Wulff

Voorzitter Raad van Bestuur Argos Zorggroep

Gijsbert van Herk

Raad van Bestuur

Joke Boonstra

Lid Raad van Bestuur Erasmus MC

Henk Slagt

Bestuurder en Toezichthouder Zadkine

Ron Bormans

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

Linda Boot

Voorzitter Raad van Bestuur Pameijer

Anky Romeijnders

Lid College van Bestuur Albedacollege

Sjoerd van Breda

Bestuurder bij Antes en BAVO Europoort (Parnassiagroep)

Thea Roelofs

Bestuurder Enver jeugd- en opvoedhulp

Jacqueline Stuurstraat

Directeur

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.