Afronding lerend netwerk Grip op Verzuim

29 maart, 2023
MODERN WERKEN EN BEHOUDEN

Er worden door veel organisaties al veel inspanningen gedaan om het verzuim te beïnvloeden en de stijgende trend om te buigen. Binnen het netwerk van deRotterdamseZorg hebben de afgelopen periode 6 VVT organisaties zich met elkaar gebogen over het vraagstuk “Grip op Verzuim.” Ze hebben met elkaar het vraagstuk verder verdiept en ook kennis en ervaring uitgewisseld.

Samen zijn de deelnemers tot de conclusie gekomen dat verzuim een “complex” vraagstuk is. En wil je echt het verschil maken dan wil je, je veel meer richten op een preventieve aanpak! Er is niet één oplossing, maar meerdere verschillende interventies kunnen uiteindelijk een positieve beweging geven en het verzuim ombuigen. Hierbij sturen op wat wel werkt.
Er is een best practice gedeeld vanuit de HTM en daarnaast veel kennis aangeraakt. Denk hierbij ook de HR handreiking duurzame inzetbaarheid die met elkaar is doorgenomen. Deze handreiking is ontwikkelt om HR-professionals extra handvatten te geven in de vorm van theorie, oefeningen, inspiratie en verbinding met andere collega’s over het thema duurzame inzetbaarheid.

De deelnemers aan het lerend netwerk vonden het fijn om met collega’s ervaringen te delen en te zoeken naar antwoorden op hun eigen vraagstukken. Daarnaast was er veel herkenning en erkenning in de groep. Zo is soms zoeken waar je vanuit je functie wel of geen invloed op hebt en dit is ook uitvoerig aan bod gekomen in de bijeenkomsten van het lerend netwerk. De contacten onderling waren erg prettig en zullen ook na afronding van het lerend netwerk blijven bestaan.

Conclusie: Er is geen eenduidige oplossing voor het vraagstuk van verzuim, maar met elkaar experimenteren en ervaringen delen is waardevol!

Er is zijn veel uitdagingen op de arbeidsmarkt van zorg & welzijn en deze zullen de komende jaren verder toenemen. Daarnaast zijn er veel rapporten die aangeven wat er moet veranderen. De belangrijkste vraag is voor veel organisaties in deze tijd “Hoe geef je de daadwerkelijke verandering vorm?” Dit jaar willen we in de samenwerking van deRotterdamseZorg in co-creatie antwoorden vinden op de #Hoe dan?!- vraag en daarmee de praktische vertaling maken naar de eigen organisatie.

Wil je ook eens deelnemen aan een lerend netwerk of heb je een complex vraagstuk waar je in de regionale samenwerking mee aan de slag gaat. Laat het weten!
Je kunt contact opnemen met Marlies van Vianen.

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.