Arbeidsmarkt in Beeld is vernieuwd

13 juli, 2020
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Inzicht in de arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn is noodzakelijker dan ooit. De veranderingen in het zorglandschap en de maatschappij zijn van invloed op de vraag en het aanbod van personeel in de sector. Daarom zijn data van o.a. instroom en uitstroom, verzuim, de toenemende vergrijzing en de ontgroening enorm belangrijk. Maar landelijke cijfers alleen zijn niet voldoende. De huidige en toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt vragen, zoals we allemaal weten, om een regionale aanpak. Gebaseerd op recente regionale data. Het online dashboard Arbeidsmarkt in Beeld voorziet hierin. Hiermee kunnen werkgeversorganisaties samen met partijen betrokken bij de regionale arbeidsmarkt komen tot onderbouwde opleidings- en personeelsplannen. Sinds begin juli is het online dashboard vernieuwd.

Toegankelijker voor meer professionals

Reden voor deze vernieuwing was de wens om arbeidsmarktinformatie toegankelijker te maken voor meer professionals: van de HR-professional bij de werkgever tot projectadviseurs RAAT. Tot op heden kon de arbeidsmarktinformatie uit het dashboard voornamelijk geduid worden door de arbeidsmarktonderzoekers van regionale werkgeversorganisaties. Maar nu met de wijzigingen in Arbeidsmarkt in Beeld kan iedere professional betrokken bij HR- en opleidingsbeleid zelfstandig het dashboard raadplegen. Zo kan arbeidsmarktinformatie steeds meer als basis gebruikt worden voor het op te stellen arbeidsmarktbeleid.

Informatie binnen handbereik

Het dashboard voorziet de leden van de werkgeversorganisaties van de meest recente cijfers over belangrijke onderwerpen rondom de regionale arbeidsmarkt. Denk aan data over vacatures, leeftijdsopbouw, opleidingen, instroom en uitstroom, vergrijzing en vergroening, arbeidsmarkt en verzuim. Met enkele klikken is de gezochte informatie te vinden. De bronnen waarop het dashboard is gebaseerd zijn onder andere CBS, AWZ, DUO en UWV, maar ook de data verzameld vanuit SectorplanPlus en de regionale vacaturebanken. Vergelijkingen tussen verschillende regio’s, branches, opleidingen en jaren behoren tot de mogelijkheden.

Intuïtief en overzichtelijker

Het vernieuwde dashboard is toegankelijker en intuïtiever in gebruik. Zo zijn de visuals op Arbeidsmarkt in Beeld rustiger en overzichtelijker gepresenteerd. De visuals zelf zoals landkaarten en grafieken zijn interactief en duidelijker. Elke regio kan nu in één oogopslag de vergelijking maken met andere regio’s. Naast een heldere toelichting zijn er aan alle grafieken officiële CBS-definities toegevoegd voor eenduidige informatie over de grafiek. Andere veranderingen zijn de uitbreiding van filters, zoals bijvoorbeeld de opleidingen die nu te verdelen zijn op onderwijsniveau. Tevens zijn de totalen van opleidingen in één oogopslag te zien en hoeven ze niet meer zelf opgeteld te worden. Er zijn meer landkaarten toegevoegd waardoor vergelijkingen tussen regio’s makkelijker te maken zijn. Het dashboard is met deze informatie ondersteunend aan de ontwikkeling van strategisch beleid op het gebied van HRM en opleiden.

Bekijk hier het vernieuwde dashboard van Arbeidsmarkt in beeld: https://derotterdamsezorg.arbeidsmarktinbeeld.nl/derotterdamsezorg-dashboard/?sectionId=4090

Mocht je verdieping willen of toch tegen onduidelijkheden aanlopen, dan kun je contact opnemen met Aart Lodder via aart.lodder@derotterdamsezorg.nl

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.