Blog: terugblik Extra handen voor de zorg: flexibiliteit & omdenken

17 december, 2020
Corona-updates

Het coronavirus heeft flink wat stof doen opwaaien. Ook voor deRotterdamseZorg veranderde er veel. Zo sprongen we in het heetst van de strijd bij en stapten vol energie in het initiatief Extra handen voor de zorg, waarmee we in 2020 zo’n 650 mensen (terug) de zorg in hebben gebracht. Betrokken vanaf het eerste uur is collega Margareth Kagie, zij blikt terug in deze blog. 

Wij wilden heel graag de zorg ondersteunen in crisistijd. Vanaf de eerste golf in maart hebben we dan ook alles in het werk gesteld om met Extra handen voor de zorg een goede aanvulling te zijn op wat de zorgorganisaties zélf al doen om extra mensen te vinden,” vertelt Margarethmatcher crisisinstroom Extra handen voor de zorg en normaliter HR manager bij deRotterdamseZorgHet was voor deRotterdamseZorg een logische stap om met Extra handen voor de zorg de zorgorganisaties ide regio Rotterdam-Rijnmonden dus onze leden, te ondersteunen. We kennen het netwerk en bovendien past het initiatief erg bij onze missie om de zorg te voorzien van voldoende, goed opgeleid personeel. Toen in maart de nood aan de man was, twijfelden we geen moment. 

Margareth vertelt verder, we hebben onze reguliere werkzaamheden toen tijdelijk neergelegd. Een deel van ons team richtte zich op de ontwikkeling van de database en ik vormde met collega projectleiders een matchteam om de vraag vanuit de zorgorganisaties en het aanbod aan extra handen, zoals wij ze noemen, bij elkaar te brengen. Het was heel bijzonder dat alle collega’s zich meteen wilden inzetten. De energie die vrijkwam tijdens deze crisisperiode heeft veel indruk gemaakt.”  

Tijdens het matchen merkt Margareth dat het veel creativiteit vraagt van alle betrokkenen: van haar als matchermaar ook van de recruitersde teamleiders en de zorgprofessionals op de werkvloer. “De nood was hoog en het aanbod aan gediplomeerd zorgprofessionals gering. Er meldden zich gepensioneerde zorgmedewerkers of oud-zorgmedewerkers die een aantal jaren geleden de zorg zijn uitgestroomd. Maar ook zorgmedewerkers met een zorgdiploma die naast hun huidige werk nog wilden helpenzorgmedewerkers zonder diploma en zorgmedewerkers in opleiding. Als zorginstelling moet je creatief omgaan met deze mensen, die beperkt beschikbaar en bevoegd zijn en soms lang niet meer in de zorg hebben gewerktWe zijn op zoek gegaan naar wat er wèl kanIk heb veel bewondering voor de mensen die zich bij Extra handen voor de zorg hebben aangemeld om te helpen en respect voor de flexibiliteit die de zorgorganisaties in dit bewerkelijke proces hebben getoond, vertelt ze.  

Rotterdamse mentaliteit 

In maart was er nog geen proces ingeregeld. Margareth en haar collegarichtten toen in sneltreinvaart een proces in dat tijdens de tweede golf is uitgebouwd tot een landelijk platform. Onze Rotterdamse ‘handen uit de mouwen mentaliteit heeft ons enorm geholpen. Door deze krachten zijn we in staat geweest om die energie om te zetten naar een gezamenlijk proces waarmee we voor personele ondersteuning kunnen zorgen, zegt Margareth.  

“We kunnen aan de hand van de profielen van mensen die zich aanmelden bij Extra handen voor de zorg goed zien wat iemand kan en wat past bij de behoefte van de zorgorganisaties. Het mooie is ook dat de ‘extra handen’ zelf hun dossier kunnen samenstellen en aanpassen op elk gewenst moment. Zo kunnen wij snel zien of iemand beschikbaar is of niet en werken we aan een duurzamer bestand. Natuurlijk zien we ook de knelpunten en werken we hard aan verbeteringen daarin. 

Tweede golf 

Ook tijdens de tweede golf ontving deRotterdamseZorg weer veel aanvragen voor extra hulp van zorgorganisaties uit de regio, met name uit de ouderenzorg en de ziekenhuizen. In de eerste campagneweek van Extra handen voor de zorg ontvingen we aanvragen voor wel 300 fulltimers. “We hadden inmiddels meer kennis en ervaring en de lijnen waren nu korter. Bovendien kenden de zorgorganisaties het initiatief al. Maar het was wel even slikken want aan zoveel vraag konden we niet voldoen,” vertelt Margareth. “Het aantal direct inzetbare kandidaten was afgenomenGediplomeerd zorgmedewerkers waren in de eerste golf al naar de zorgorganisaties toegeleid. We hebben alles uit de kast gehaald om de zorgorganisaties te ondersteunen bij werving maar ook opgeroepen om geen totale functies meer bij ons aan te vragen en echt te kijken naar wat er op taak niveau nodig is. Deze functiedifferentiatie werkte voor sommige zorgorganisaties heel goed. Zo zag je bijvoorbeeld dat extra handen in een functie van helpende, juist in crisistijd van grote waarde kan zijn.”   

Respect  

Verschillende verhalen motiveren Margareth. “De persoonlijke beweegredenen van mensen die zich aanmelden bij Extra handen voor de zorg hebben mij geraaktEr is zoveel wil om te helpenEn het is echt aan ons om hier iets mee te doen. Ook de begeleiders op de werkvloer stonden ineens voor nieuwe uitdagingenWant hoe geef je mensen in crisistijd toch een warm ontvangst en hoe onboard je ze zo snel en kundig mogelijk? Het vraagt veel van iedereen maar de manier hoe hier soms mee om is gegaan is bewonderenswaardig. 

Samenwerking in de regio  

“Ik denk dat we trots kunnen zijn op de samenwerking die tot stand kwam in deze crisistijd. We hebben in de regio echt samen de schouders eronder gezet om voldoende personele ondersteuning in te zetten. Hier hebben we veel van geleerd. Het heeft ons bijvoorbeeld inzicht gegeven in hoe we in de toekomst als regio gezamenlijk kunnen optrekken in crisissituaties. De knelpunten die we zien kunnen we goed verbinden aan onze regionale arbeidsmarktprojecten met de thema’s toeleiden, behoud, opleiden en innovatie. 

Toekomst  

“De komende tijd blijft spannend. De besmettingsgraad en het ziekteverzuim is nog hoog. Zorgprofessionals zijn langdurig belast. We zullen moeten blijven omdenken. De vraag naar extra handen met een zorgdiploma blijft onverminderd groot en van het aanbod extra handen zonder zorgdiploma is nog deels onbenut.  

Verder vooruitkijkend hoopt Margareth dat er in dit traject iets van duurzaamheid zit. “Het loont te onderzoeken of we de extra handen langer aan ons kunnen binden, verder kunnen opleiden en ook antwoord te vinden op de vraag hoe we bouwen aan een pool van reservisten die we kunnen inzetten bij een volgende crisis.

Voorlopig matcht Margareth met haar team nog verder, ook tijdens de feestdagen. “Ik ben blij dat ik op deze manier mijn steentje bij kan dragen en ben trots op het feit dat we mensen écht in beweging hebben gebracht, aldus Margareth Kagie.  

 

Meer informatie over Extra Handen voor de Zorg vind je hier

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.