Jaarplan 2021: Van Resultaat naar impact 20>21  

17 december, 2020
ARBEIDSMARKTINFORMATIE

Welke stappen ondernemen we volgend jaar om de zorg in onze regio sterk te maken met voldoende, goed opgeleid zorgpersoneel?
Vandaag presenteren wij ons Jaarplan 2021: Van Resultaat naar impact 20>21

Lees hier het jaarplan.

“Samen zijn we deRotterdamseZorg. Samen hebben we één maatschappelijke opdracht: de zorg van Rotterdam Rijnmond sterk maken met voldoende, goed opgeleid personeel. Zorgorganisaties ervaren in toenemende mate de gevolgen van het personeelstekort. Goede aansluiting van onderwijs op de praktijk is hierbij cruciaal. Daarom werken binnen deRotterdamseZorg zorg- én onderwijsinstellingen samen om dit arbeidsmarktvraagstuk op te lossen. Samen kom je verder.

Om samen te kunnen werken aan dit vraagstuk is het van belang te weten waar we nu staan. Daarom brengt bureau deRotterdamseZorg de arbeidsmarkt in beeld met de regionale Strategische PersoneelsPlanning (rSPP). Met dat vertrekpunt sturen we op de acties in de RAAT+DAAD die bijdragen aan onze missie. We houden nauwlettend in de gaten hoe we ervoor staan en of we nog op koers zitten. Dát is onze kerntaak. We sturen daarbij op concrete resultaten, en in toenemende mate, op impact en duurzaamheid. Want in de nieuwe werkelijkheid, met een steeds krappere arbeidsmarkt en vergrijzende samenleving, kunnen we niet anders dan met alles wat we nu doen vooruitblikken naar de zorg van de toekomst. Door te kijken naar de zorg van de toekomst wordt zichtbaar wat nodig is op de arbeidsmarkt van de toekomst. Een transitie is nodig.

De knelpunten die we daarbij tegenkomen pakken we aan met diverse programma’s en projecten, beschreven in dit jaarplan. We hebben ze onderverdeeld in drie arbeidsmarktthema’s: toeleiden, opleiden en behouden. Innovatie, het oorspronkelijke vierde thema, laten we zeker niet los, maar zit inmiddels in de kern van alle projecten en programma’s, door anders denken en anders doen. Met de blik op de toekomst lossen we de vraagstukken en knelpunten van nu op en vinden we waardevolle, blijvende en structurele verbeteringen. Zo maken we ambities waar, stappen we vooruit en zijn we de arbeidsmarkt vóór.”

Jacqueline Stuurstraat

directeur deRotterdamseZorg

 

 

Headerphoto:

Elke maand zien hoe we samenwerken? Geef je op voor de nieuwsbrief.